Etikett: Skolan

Rödgröna i otakt med opinionen?

Socialdemokraterna backar i opinionen. I Göteborg hänvisar de rödgröna till SDN när rektorer gör uppror mot nedskärningar.   I Den senaste opinionsundersökningen  från Sifo får socialdemokraterna med Stefan Löfven i spetsen underkänt. hur ska man annars tolka sjunkande opinionssiffror och…

Svenska skolsystemet i fritt fall.

Ryktet om det havererade skolsystemet sprider sig. Sweden urged to rethink parents’ choice over schools after education decline […] Since the 1990s, Sweden has allowed privately run schools to compete with public schools for government funds. Critics on the left…

Valrörelsen, gycklarnas marknad.

Har Du också tröttnat på valrörelsen och politikernas utspel så här i elfte timmen? Ekonomidebatten i SVT satte definitivt stopp för mitt intresse för årets valrörelse. En debatt med  ett upplägg som borgade för snuttifiering och rappa svar. En sifferexercis…

Vilken pannkaka!

Symtomatiskt att Alliansens pressträff hölls på en skola i Östermalm! Inte ett ord andades om en alltmer segregerad skola. Bara mer av samma vara. Ytterligare ett års skolplikt plus sommarskola, ungefär det som fanns med i socialdemokraternas vårproposition. Resurser  borde…

En skola i fritt fall?

I  snart två mandatperioder har alliansen sänkt skatter och  dränerat den svenska välfärden. Under Björklund   har lärarna fått alltfler administrativa uppgifter. Det ska mätas och utvärderas, skrivas individuella åtgärdsplaner i kreti och pleti. Samtidigt har resurserna krymt, klasstorlekarna ökat…

Skamvrån för Björklund?

Jan Björklund har odlat myten om oordning och flum i den svenska skolan. Ett arv från socialdemokraterna påstår han. Som fd  lärare känner jag inte igen mig i den beskrivningen. Kanske jag varit lyckligt lottad som arbetat på en bra…

Rätt föräldrar avgör skolresultaten.

En av skolans viktigaste uppgifter torde vara att ge alla en likvärdig utbildning, att ge alla samma chans att lyckas. I ett samhälle som glider isär och där klyftorna ökar skulle skolan kunna överbrygga och kompensera de elever som kommer…