Tag Archive for Skolan

Utbildning lönar sig Björklund!

Illa tajmat av alliansen att inte förlänga  satsning på fler utbildningsplatser på universitet och högskola. I en situation  med hög ungdomsarbetslöshet och stor efterfrågan på högre utbildning är det inte läge för nedskärningar kan man tycka. Nu blir det  15 000 färre platser  t o m 2015  trots ett fortsatt högt söktryck. Utbildning lönar sig…

Olycksfall eller trend?

Scientologer släpps in i skolan för att undervisa om droger. Scientologer som närmast kan betraktas som en sektliknande rörelse får undervisa elever i svenska skolan. Så sorgligt! Men knappast förvånande för oss som verkat inom skolan. När de som har kompetensen sidsteppas blir resultatet en och annan onödig och som i det här fallet t om…

En lärarlegitimation som fallerar?

Myndighetsutövning läggs ut på entreprenad. Kvalitetssäkringen av läraryrket läggs i händerna på oerfarna handläggare på ett bemanningsföretag. Nu ifrågasätts rättssäkerheten i den hanteringen av lärare . Nu kommer  även hanteringen att KU–anmälas av miljöpartiet. Mette Fjelkner , ordförande i LR kräver rättning i ledet: Skolverket måste garantera att besluten om lärarlegitimation följer de strikta regler…

En parodi utan dess like…

 Hur långt ska det få drivas detta att ge privata ägare möjlighet att tjäna pengar på välfärden?   Att privatiseringen medfört att skolor och äldrevård kan köpas för att sedan säljas till högstbjudande med enda siktet att tjäna pengar är vi alla medvetna om i nuläget. Om inte förr visade Caremas vanvård av gamla hur…

Friskoleföretagen skär guld…

En nyhet som kom bort. Lärarnas Riksförbund redovisade igår en rapport om sex friskoleföretag som fört ut över 125 miljoner till skatteparadis. Lärarfacket jämförelse visar att vinstmarginalen är högre i skolbolag än i vårdbolag, och säger att det är intressant eftersom det är riskfritt att vanvårda skolbolag. Kommuner och landsting ställer nämligen specificerade krav på…

Internaten under ny utredning.

Internatskolorna har hamnat i strålkastarljuset efter skolinspektionens larmrapport om  pennalism och övergrepp på Lundsberg Det är just Lundsberg som fått allvarlig kritik från skolinspektionen. Även  Grennaskolan är satt under luppen av Skolinspektionen. Skolan har två pågående ärenden hos polisen enligt uppgifter i Svenska Dagbladet. Alla tre internatskolorna subventioneras av staten. Skolorna får dubbel t så…

Slaget mot skolan.

Regeringens skattesänkarpolitik drabbar nu gymnasieskolans elever och lärare. Minskade statsbidrag, 675 miljoner 2012 för att landa på 1,9 miljarder 2015, leder till färre lärartjänster. Regeringens skattesänkarpolitik drabbar nu gymnasieskolans elever ochlärare. Riksdagens utredningstjänst har beräknat   hur besparingarna slår räknat i lärartjänster i olika kommuner. Hela listan – kommun för kommun Hur tänker regeringen egentligen…