religion

Rätten att bestämma över sin egen kropp.

Den gravida kvinnan i Farsta som slogs medvetslös utsattes för dubbel skändning. Det var en våldshandling som rymde såväl rasism som ett sanslöst kvinnoförakt. Att polisen drog sig för att komma till platsen för att utreda brottet ger ytterligare en dimension åt den våldshandling som kan rubriceras som ett hatbrott.  I går uppmanade flera debattörer…

Bokstavstrogna imamer och misogyni.

Har någon missat temat för kvällens Uppdrag Granskning? Jag kommer att bänka mig framför TV:n men bävar för vilka konsekvenser programmet kan få.  Missförstå mig nu inte. Naturligtvis ska man visa den verklighet som gör livet svårt för de kvinnor som drabbas. Programmet  avslöjar  företrädare för Islam i Sverige som besitter en   kvinnosyn  som rimmar…

Vad händer med kyrkobyggnader när medlemmarna blir färre?

Svenska kyrkan är inte fattig.  Kyrkans egendomar värderas till 36 miljarder. Däremot ökar avhoppen och allt färre vill vara medlem i svenska  kyrkan. Fortfarande är en majoritet av svenskarna medlemmar i svenska kyrkan men antalet minskar  Många sägs  lämna av ekonomiska skäl. När jag fick en kvarskatt på 11000 kronor i år och såg hur…

Ett konservativt grepp som leder bakåt.

Skolverket ville att alla religioner skulle bli mer jämställda i religionsundervisningen men det anser inte regeringen.  Regeringen skriver därför egen kursplan i religionskunskap. Björklund upphör inte att förvåna. Nu kör han över skolverket och ger kristendomen en särställning i religionsundervisningen med motiveringen att det varit den dominerande religionen i Sverige i tusen år. Sverige är…

Dold agenda bakom hotbilden?

Säkerhetstjänster i olika länder varnar för terroristattacker i Europa.  Råden som ges är att vi ska vara vaksamma. På vad och hur ges inga svar.  Meningslösa råd som oroar. Råd som kanske saknar grund då hotbilden eskalerats  allt eftersom efter rundgång hos olika säkerhetstjänster likt en pestsmitta med snabb spridning. Senaste veckans terrorvarningar är en…

Dagen sprider unken lukt.

Tidningen Dagen har stoppat en annons om ett ungdomsläger för kristna homo-, bisexuella , trans- och queerpersoner med följande motiveringen – Det finns olika hänsyn att ta. Här lät jag hänsynen till läsekretsen gå före annonspengarna. En annons om utlevd homosexualitet passar inte passar inte i Dagen, säger chefredaktör Elisabet Sandlund till Kyrkans Tidning. Hur…

Moteld i Landskrona och Göteborg.

I Landskrona profiterar nazister och högerextremister på en djupt  tragisk händelse, dödsmisshandeln av en äldre kvinna.  Det ser dessbättre ut som  försöken att göra politisk profit  misslyckas.  Jämfört med kommunvalet 2006 har SD backat med 2,4 procentenheter trots försöken att göra händelsen i i Landskrona till en politisk fråga. Nationaldemokraterna hade med god hjälp av…