Tag Archive for Fredrik Reinfeldt

Det måste få ett slut!

Så fortsätter det som det slutade det nya året. Uppdaterad 7/1-13 Regeringen Reinfeldt fortsätter sin omfördelning från fattig till rik genom ytterligare sänkt skatt för höginkomsttagare  och Rut-bidrag till barnens läxhjälp. Ännu ett år då sjuka och arbetslösa hamnar på skuggsidan. Den som påstår att Rutavdraget var till för allas bästa kan studera diagrammet  nedan.…

Mästare i att förvilla opinionen?

Dagens nyheter förnekar sig inte. Desinformerar om sjukförsäkring och sjukfrånvaro. Dagens Nyheters ledarskribent läser en rapport från Försäkringskassan som Fan läser bibeln och förvrider sedan verkligheten: Visst kan det bakom siffrorna finnas människor som nekats sjukpenning, fast det – sett till deras tillstånd – hade varit rimligare om de fått sin ansökan beviljad. Men det…

En ekonomisk vinter breder ut sig?

Kylan breder ut sig och en lång kall vinter väntar. För många en allt för kall sådan. Varslen ökar i snabb takt och allt fler tvingas sälla  sig till de arbetslösas kö. En redan hög arbetslöshet, 7,5 % av arbetskraften,    350 000   går utan jobb späs på med nya arbetssökande. I ett läge då…

Dimridåer, osanningar och trovärdigheten.

Partiledardebatten visade på skiljelinjer mellan alliansen och de rödgröna partierna. Det gäller främst synen på statens roll och hur välfärden ska finansieras. Alliansen eftersträvar en nattväktarstat där staten s inflytande i ekonomin är så liten som det bara går.  Därför hyllas skattesänkningar. Vad de avstår ifrån att nämna  är att om inkomsterna minskar måste utgifterna…

Partiledardebatt eller Solsidan direkt?

I kväll är det upplagt för kamp om  fjärrkontrollen. Det är ett som är säkert. Det blir spännande att se hur Stefan Löfven klarar en taggad kvartett från alliansen.  En allians som har all uppbackning de kan få av de stora rikstäckande tidningarna. Expressen och Dagens Nyheter har redan utropat Fredrik Reinfeldt som segrare genom…

Sex år med Fredrik Reinfeldt och alliansen.

I dag öppnar riksdagen efter långt sommaruppehåll. En ny  regeringsförkklaring men samma ministrar som förra riksdagsåret. Vad har vi av vänta? Vad vi vet är att efter sex år  med en moderatstyrd regering har unga människors (20-29 år)tappat tilltron  på det svenska välfärdssystemet . Utdrag ur Folksams rapport “Välfärdstendens 2012“: Bilden som växer fram är…

Allt fler fall bildar mönster.

AP-fond, Tillväxtverket, Näringsdepartementet, Stiftelsen för strategisk forskning, Säpo, FRA med fingrarna i syltburken. Och se´n? “Trots flera avslöjanden om vidlyftig representation, dyra konferensresor och fester för miljoner menar statsminister Fredrik Reinfeldt att det rör sig om enskilda fall och inget systemfel.” (DN) Avslöjande avlöser varandra. Igår var det Säpos fest med agent 007 tema som…

Vad är det som händer?

Vad är det som händer i svensk politik? Vad är det som …? När Fredrik Reinfeldt höll sitt sommartal uppehöll han sig först vid Syrien och deklarerade att han gärna deltog i störtandet av en diktator men inte kunde veta vad som kom därefter. Om han lyfter blicken det minsta lilla kanske svaret finns i…

Nöden har ingen lag.

En kortnotis om vår statsminister som än en gång talar om enstaka fall. Misslyckad politik är för Fredrik Reinfeldt bara enstaka fall. Det sa han om de tiotusentals sjuka som utförsäkrats och om alla de som fastnat i klorna på fasans FAS3. Den här gången handlar det om oegentligt hanterande av skattebetalarnas pengar. Fredrik Reinfeldt…