Dimridåer, osanningar och trovärdigheten.

Partiledardebatten visade på skiljelinjer mellan alliansen och de rödgröna partierna. Det gäller främst synen på statens roll och hur välfärden ska finansieras.

Alliansen eftersträvar en nattväktarstat där staten s inflytande i ekonomin är så liten som det bara går.  Därför hyllas skattesänkningar. Vad de avstår ifrån att nämna  är att om inkomsterna minskar måste utgifterna följa efter. Minskad skatt betyder nedskärningar i skola, vård och omsorg. Priset är en försämrad välfärd och därmed en ökad otrygghet i livets olika skeden. Karin Petterson sätter huvudet på spiken när hon skriver:

Det moderata politiska projektet är evigt och konstant­ som polstjärnan: minskad stat genom lägre skatter.

[…]

Det Reinfeldt och Borg har gjort, förutom att sänka skatterna, är att de år för år har sett till att staten blivit mindre. Dels genom de nedskärningar de faktiskt annonserat, som a-kassan. Men också genom att undvika att höja bidrag till kommuner, socialbidrag och studiebidrag i takt med att ekonomin växer. Långsamt urholkas verksamheter, stöd och försäkringar. Utan att aktiva beslut behöver fattas, utan debatt, utan diskussion om vägval eller visioner. AB

Verkligheten kan moderaterna och de andra allianspartierna inte springa ifrån. Därför försöker de förvilla oss med sin sifferexercis.

 Som att Fredrik Reinfeldt drog till med att han skapat 200 000 fler jobb. Men inte nämnde att andelen sysselsatta gått ner och arbetslösheten upp under samma period. AB

  Alliansfritt Sverige hittade 16 olika faktafel som alliansen gjorde sig skyldiga till  under debatten igår. Vet de inte bättre eller ljuger de medvetet för att försköna sina egna insatser?

Politikens innehåll döljs i kampanjer och bakom taktiska manövrer allt för att säkra maktens taburetter. Inget att förundras över om politikerföraktet späs på samtidigt som allt fler vänder politiken ryggen. Tendenser som i slutändan kan få oanade konsekvenser .

Media: SVTGP SR DN12345 AB 123456 SvD12 Dagens Arena Dalademokraten


Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,

Please follow and like us:

  6 comments for “Dimridåer, osanningar och trovärdigheten.

 1. Erik Gertkvist
  9 oktober, 2012 at 13:27

  Bah! Alliansen eftersträvar ingen nattväktarstat. Det är bara att läsa deras partiprogram, partimotioner etc. Alliansen vill ha ett “normalt” europeiskt system där staten (kommuner eller landsting) tar in skatt och betalar för vård, utbildning och omsorg – men där folk kan välja sjukhus, skola eller äldreboende. På samma sätt vill Alliansen inte sänka skattetrycket till nattväktarstatens 2-5% av BNP, utan till 40%.

  Att minimera statens/politikernas inflytande i ekonomin är inte samma sak som nattväktarstat. De svenska grundlagarna begränsar just riksdagens möjligheter att stifta lagar – innebär det att Sverige sedan 1976 är en nattväktarstat? Den svenska budgetprocessen sedan 1995 har samma syfte – innebär det att Sverige under Ingvar Carlsson blev en nattväktarstat?

  Sedan har åtminstone några moderater en poäng: givet att ekonomin ökar med 2% per år och inflationen med 1% så kommer skattetrycket som andel av BNP minska. Staten får helt enkelt in mer pengar. Och om man inte ådrar sig nya utgifter (sjätte semestervecka, sex timmars arbetsdag etc) kan skattetrycket sänkas. Men det innebär ändå att dagens system behålls.

  • 9 oktober, 2012 at 16:45

   Nu är det ju så att Reinfeldt och Borg sett till att genom nedskärningar som chocksänkningen av a-kassan och sjukförsäkringen där svårt sjuka utförsäkrats samt genom frysta bidrag till kommuner,studiebidrag mm sett till att staten blivit mindre trots att ekonomin ökat.Det får till följd att verksamheter urholkas. Barngrupperna och klasserna ökar då nedskärningar blivit legio inom skol- och barnomsorgen. Det är ett av många exempel. Dubbla köer i sjukvården där de som kan betala går före är ett annat.
   Var Du får siffran 40 % av BNP förstår inte jag. Målet för Reinfeldt och Borg är att statens utgifter ska sänkas till 25 % av BNP 2016. Det står att läsa svart på vitt i deras senaste budget.

   Såväl Borg i skriften “Generell välfärdspolitik-bara magiska ord” som Reinfeldt i boken “Det sovande folket” har i tryck visat att de vill minimera statens omfattning på ett sätt som gör att man kan tala om en nattväktarstat.
   Ett samhälle bedöms alltid i efterhand efter hur de svagaste behandlas. I dagens Sverige har välfärden urholkats och otryggheten ökat. Barnfattigdomen ökar, fler står i kö hos välgörenhetsorganisationer och kommunens socialkontor och samhället glider alltmer isär. Så ser verkligheten ut.Arbetslösheten är dessutom större idag än 2006.

 2. 9 oktober, 2012 at 22:50

  I ditt mycket välskrivna och utmärkta inlägg skriver du mot slutet “Inget att förundras över om politikerföraktet späs på samtidigt som allt fler vänder politiken ryggen. Tendenser som i slutändan kan få oanade konsekvenser.” En av dessa oanade eller av få anade konsekvenser av den ökade segregationen är ökat stöd för högerextrema rörelser, som man ju bl.a. ser i Storbritannien och Grekland. En annan konsekvens är ökad ohälsa och ökade sociala problem. Forskarna Wilkinson & Pickett har på basis av ett betydande antal vetenskapliga studier visat i boken “Jämlikhetsanden” att mer ojämlika samhällen också har mer av hälsoproblem och sociala problem. Och då statens roll minskar, så minskar resurserna för att ta hand om detta.

  • 10 oktober, 2012 at 19:36

   Vad Wilkinson & Pickett dessutom påvisat är att ALLA mår bättre i ett mer jämlikt samhälle.

 3. 15 oktober, 2012 at 23:04

  Intressant text

Comments are closed.