Tag Archive for demokrati

Demokratin en schimär?

 Granskning av makthavare och makten en förutsättning för demokatin. Lobbyism är en  lukrativ bransch såväl för lobbyister som de som köper tjänsterna. De som ägnar sig åt lobbyism har som uppgift att påverka politiska beslut. Göran Persson fd statsminister (S), nu konsult för JKL, Sten Tolgfors fd försvarsmnster (M), nu delägare i Rud Pedersen och…

När kompromissen blir ett val av sida.

Demokratins styrka är att kunna kompromissa mellan olika intressen men däri ligger också en fara. Socialdemokratin är i sig en koalition bestående av olika intresseinriktningar . När olika intressen kommit i konflikt har de beskrivits som falangstrider och t om kallats för Rosornas krig i media.  Vad Stefan Löfven lyckades med var att hålla ihop…

Ointagligt fort? Dagens bild

En bild skapar olika associationer beroende på vem betraktaren är. Vilka tankar får Du?   Nyss hemkommen efter ett föredrag om den arabiska våren med rubriken På väg mot demokrati i Nordafrika? får bilden en speciell mening. Jag tänker på alla de som ockuperade Tharirtorget i Egypten och banade väg för president Mubaraks fall. Flera…

Hugo Chávez väcker känslor…

Över hela världen hyllas Hugo Chávez, fd president i Venezuela, efter sin död. Undantagen är USA och Sverige. Nyliberaler vädrar morgonluft och president Obama hoppas på ett samarbete på USA:s villkor. Hugo Chavez var antiimperialist och stod på de fattigas sida. Han nationaliserade oljeindustrin och använde vinsterna för att bekämpa fattigdom och ge invånarna gratis…

Demokratin ännu långt borta?

Egyptens president Mohammed Mursi visade häromdagen att Egypten har en lång väg att vandra. De hoppfulla vindarna från den arabiska våren  stryptes i sin linda då president Mursi gav sig själv större maktbefogenheter  något som  han tillkännagav via ett dekret. Det ger president Mursi rollen av en ny Farao med obegränsade befogenheter  vars handlingar inte…

Dimridåer, osanningar och trovärdigheten.

Partiledardebatten visade på skiljelinjer mellan alliansen och de rödgröna partierna. Det gäller främst synen på statens roll och hur välfärden ska finansieras. Alliansen eftersträvar en nattväktarstat där staten s inflytande i ekonomin är så liten som det bara går.  Därför hyllas skattesänkningar. Vad de avstår ifrån att nämna  är att om inkomsterna minskar måste utgifterna…

Ökade klyftor hot mot demokratin.

25procent av de som är mellan 18 och 29 år har inte mycket till övers för demokratin och kan  t om tänka sig att sälja sin röst enligt en undersökning gjord av Göteborgs Universitet. Vad  tänker Jan Björklund, utbildningsminister i alliansen (fp) göra åt det? Ett är säker och det är att attityder inte kan…

Sharialagar eller militärdiktatur?

Den arabiska våren snöptes i sin linda. När vallokalerna stängts och de flesta röster räknats i Egypten  utropade sig bägge presidentkandidaterna som segrare. Två kandidater till presidentposten där utgången kan kvitta. Militären har upplöst parlamentet och lagt den lagstiftande makten och budgeten  under sitt mandat. Landet saknar konstitution och den kommande presidentens position är rejält…

Begravs revolutionen nu?

Egyptierna kastade ut en diktator och resultatet blev en kamp mellan två extrema maktcentra, det muslimska brödraskapet och militären. Egyptens högsta författningsdomstol upplöste igår parlamentet. Det görs två dagar före presidentvalet ett val där två kandidater kvarstår, Ahmed Shafikfd flyggeneral och Mubaraks siste premiärminister och Mohamed Morsi , brödraskapet. Parlamentet är det första folkvalda på…