Demokratin ännu långt borta?

Egyptens president Mohammed Mursi visade häromdagen att Egypten har en lång väg att vandra.

De hoppfulla vindarna från den arabiska våren  stryptes i sin linda då president Mursi gav sig själv större maktbefogenheter  något som  han tillkännagav via ett dekret. Det ger president Mursi rollen av en ny Farao med obegränsade befogenheter  vars handlingar inte kan prövats rättsligt . Mursi  gav sig  också rätten  att vidta vilka åtgärder som helst för att  skydda landet och målen med revolutionen

Utöver det kan ”lagen som skyddar revolutionen” tillåta den ny tillsatte riksåklagaren att kvarhålla människor i upp till sex månader för att ”skydda revolutionen”. Under tiden som anklagelser, relaterade till bestämmelser i strafflagen om bland annat press- och mediebrott eller att organisera protester eller arbetsstrejker, utreds.(Amnesty International)

Det var inte detta alla de modiga på Tahrirtorget stred för när de med sina demonstrationer lyckades avsätta Mubarak. En president med immunitet hör inte hemma i en demokrati. Rättsosäkerheten som uppstår när någon ges rätten att att sätta sig över lagen och sätta människor i fängelse för påstådda brott utan rättegång i månad efter månad kan missbrukas för att tysta meningsmotståndare. Det var  precis det som hände under Mubaraks tid. Att göra avkall på rättsstatens princip kan aldrig rättfärdigas .

Efter  president Mursis tillkännagivande fylldes   gator och torg i hela landet    med protesteranade människor som visade sin besvikelse och vrede.  Tahrirtorget blev än en gång en plats där kravallpolis och demonstranter drabbade samman. De som banade vägen för att  avsätta  en diktator och  en förändrad konstitution måste känna en enorm besvikelse och frustration över att demokratin så brutalt kvästes i sin linda

President Mursi har valt en udda väg om målet är att säkra demokratin när han ställer rättsstatens principer åt sidan. Det är en väg som lätt kan  missbrukas.  Att byta en diktator mot en ny förlänger den mödosamma vägen mot ett demokratiskt samhälle som värnar allas lika värde.


Läs även andra bloggares åsikter om ,   , , ,  ,   , , , , ,