Ökade klyftor hot mot demokratin.

25procent av de som är mellan 18 och 29 år har inte mycket till övers för demokratin och kan  t om tänka sig att sälja sin röst enligt en undersökning gjord av Göteborgs Universitet. Vad  tänker Jan Björklund, utbildningsminister i alliansen (fp) göra åt det?

Ett är säker och det är att attityder inte kan förändras med rättning i leden,  morot och piska hjälper. .Inte ens kunskap hjälper när verkligheten ser ut som den gör. En attityd består av tre aspekter , känsla , kunskap och handling.

När samhället sviker  och någras värde är förmer än andras  påverkas också attityder och i dess förlängning också samhället.  Enligt Staffan Lindberg, forskare är den enskilt viktigaste orsaken avregleringen av skolan som påverkat attitydförändringen. Inte den ekonomiska krisen eller invandringen.

UTDRAG UR PRESSMEDDELANDET:

– En stor grupp av ungdomarna upplever att de befinner sig i ett system som dömer ut dem på förhand, säger Staffan I. Lindberg. Och att detta system skapats medvetet av demokratiskt valda politiker – så vad har de för nytta av demokratin? Den har betytt att de inte har någon chans att ta sig fram i livet.

Kommunaliseringen i slutet av 80-talet, den följande friskolereformen och det fria skolvalet, har gjort att den svenska skolan idag är världens mest avreglerade. Samtidigt har utvecklingen lett till en förändring av grundläggande principer för skolan menar forskarna.

– Principen om allas rätt till likvärdig och högklassig utbildning vägledde reformerna av skolväsendet från 40-talet och framåt, säger Staffan I. Lindberg.

– Denna har idag ersatts av en marknadsprincip som utgår ifrån att vissa barn och unga måste få sämre utbildning än andra. Vi är inte längre alla lika mycket värda. Det är det budskap som systemet politikerna skapat förmedlar.

Och på den här marknaden är det en ökande grupp som känner sig utslagna på förhand. Skolmarknaden ser de som en del av det demokratiska samhällssystemet. Och när detta inte kan ge dem några framtidsutsikter växer föreställningarna att ett auktoritärt system istället skulle kunna ställa saker tillrätta.

Undersökningens titel: Rösträtt till salu. Det nya hotet mot demokratin.

I en tid med hög arbetslöshet är god utbildning ett måste för att man som ung ska ha en chans att få in en fotpå arbetsmarknaden. Borta är de okvalificerade ingångsjobb som tidigare gav unga en möjlighet att arbeta sig in på ett företag. I ett samhälle som alltmer glider isär har d som saknar grundskole- och gymnasieutbildning ingen chans. Maktlösheten påverkar inställningen till politiker som de tycker sviker och samhället i stort.

Historiskt vet vi att det är i tider av ekonomisk kris och instabilitet då arbetslösheten varit stor som extrema  högerkrafter  ökat sitt inflytande.

Media: DN DN2 AB AB2 SvD DI Metro


Andra  bloggar om skola, demokrati, diktatur, rösträtt, politik, samhälle,

Subscribe
Notify of
guest

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

1 Comment
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
trackback

[…] Rätt föräldrar avgör skolresultaten. 3 september, 2012By annarkiaEn av skolans viktigaste uppgifter torde vara att ge alla en likvärdig utbildning, att ge alla samma chans att lyckas. I ett samhälle som glider isär och där klyftorna ökar skulle skolan kunna överbrygga och kompensera de elever som kommer från socioekonomiskt utsatta miljöer. Så har det en gång varit i Sverige. Den tiden är förbi.  Idag är det marknaden som styr och fått till följd att vissa barn och ungdomar får sämre utbildning än andra. […]