Etikett: afghanistan

Detta måste få ett slut!

Sverige tvångsdeporterar barn som hade skyddsskäl  när de kom hit till ett land som inte är säkert. Om bara några timmar avgår ett flyg från Landvetter till Kabul via Wien. Barn som hade skyddsskäl när de fann en fristad i…

Tvångsdeportationer under skydd av mörkret.

Massdeportation till Afghanistan trots skärpt säkerhetsläge. Enligt uppgifter kommer ett tiotal personer att föras ut ur Sverige med ett chartrat flygplan till ett land dit UD helt avråder från resor och bedömer säkerhetsläget som mycket farligt. ( M Schibbye, Blanc Spot…

Soldatyrket lockar allt färre.

Försvaret har efter det att den allmänna värnplikten avskaffats fått rekryteringsproblem. Ett problem som försvaret vill lösa genom att sänka kraven på framtidens soldater. Genom att endast kräva godkända grundskolebetyg   i matematik, svenska och engelska . Ett sätt att…

USA:s hegemoni hotad?

En unik historisk  militär överlägsenhet har borgat för USA:s ställning som supermakt med  såväl ekonomiskt som politiskt, ideologiskt och kulturellt inflytande. Allt är ändå inte som det en gång var.   Finanskrisen skakade om och  slog hårt mot enskilda som fick…

Tolgfors dolda agenda.

Sven Tolgfors drömmer om fornstora dagar. Den tid då Sverige var en stormakt vid Östersjön 1611-1718. En stormakt som ska delta sida vid sida av Storebror i krig världen över. Sverige skall införskaffa 15 stycken Black Hawk helikoptrar låter försvarsministern…

I Afghanistan föder våldet mera våld.

Läget i Afghanistan har inte förbättrats. I regioner där svenska soldater finns har läget t om försämrats. Säkra någon fred har de Nato-ledda insatsstyrkorna i Afghanistan inte lyckats med. Trops propåer från Obama att allt går bra är läget det…