Tag Archive for afghanistan

Vem tjänar Nato?

Alfred Nobels fredspris ska ges åt den som har verkat mest eller bäst för folkets förbrödrande och avskaffande eller minskning av stående arméer Ingen är okunnig att det priset gavs till president Barack  Obama. Idag har samme president undertecknat en artikel på Brännpunkt i Svenska Dagbladet . En artikel som är ett  försvarstal av Natos…

Bilden av Afghanistan.

Bilden av vad som händer i Afghanistan är tudelad. Alliansen vill fortsatt närvaro för att motarbeta talibanernas inflytande i Afghanistan. Anders Fänge,  Svenska Afghanistankommittén kritiserade  Reinfeldts Afghanistanpolitik i en artikel på DN debatt. Han pekar på ökad fragmentisering och sönderfall i Afghanistan p g av en korrupt regim och som en följd av det USA-ledda…

Till vilken nytta?

När det gäller svensk trupps närvaro i Afghanistan har vi fått höra att insatsen är humanitär. Allvarliga incidenter har tonats ned. Först de senaste dagarna har det framkommit att svenska soldater varit inblandade i flera strider och att det egentligen är fråga om reguljära strider. Under de närmast krigsliknande förhållanden som råder i Afghanistan går…

Civila insatser för att värna en demokratisk utveckling.

Äntligen kom beskedet om att de rödgröna kommit överens om att successivt dra tillbaks den militära närvaron i Afghanistan. Man vill  börja neddragningen av truppnärvaron   i början av nästa år . 2013 ska den militära närvaron vara ersatt med civila insatser. De rödgrönas överenskommelse är ett välkommet besked och ett steg i rätt riktning.…

Wikileaks behövs.

Försvaret rapporter  i notisform om strider i Afghanistan där svenska soldater är inblandade. En information som ligger långt ifrån vad som verkligen sker. Informationen ger en falsk bild av vad svenska soldater utsätts för. Notiserna på försvarets hemsida om svenskar i strid i Afghanistan döljer en betydligt brutalare verklighet. Det var ”helvetet på jorden”, säger…

Wikileaks läcker nya dokument.

På Twitter har Wikileaks meddelat att de avser att lägga ut information om CIA. WikiLeaks to release CIA paper tomorrow. about 14 hours ago Den här gången handlar det om 15000- ciadokument. Om de dokumenten handlar om Afghanistan återstår att se. Tidigare har sajten presenterat 76 000 hemliga amerikanska dokument om kriget i Afghanistan och…

Vann kriget men glömde freden.

När ska amerikanerna lära sig att det är lätt att vinna krig men desto svårare att vinna freden? Irak är idag ett samhälle i totalt kaos med inbördes strider och laglöshet. Det är arvet efter den brittisk-amerikanska invasionen.  Inga massförstörelsevapen hittades , en diktaur stötades  och brittiska och amerikanska oljebolag fick dela på Iraks oljekällor.…

Bildt fnyser medan Pentagon jagar läckan.

Wikileaks avlöjande om Afghanistan  väckte oro och beundran världen över medan Carl Bildt fnyser. Gårdagens största nyhet, Wikileaks publicering av 90000 hemligstämplade dokument om  kriget i Afghanistan  slogs upp stort i alla medier världen över. I dokumenten kan man läsa om krigsbrott där civila dödats  och om hur talibanerna är starkare än vad som hittills…

Ett folkrättsvidrigt krig.

Wikileaks gör det igen! Den här gången handlar det om Afghan War Diary, 2004-2010. Nittiotusen hemliga dokument med allt om   kriget i Afghanistan  för åren 2004-2010. USAs krig mot vad de kallat kriget mot terrorismen där Sverige också deltar under NATO-befäl. Materialet har redan publicerats i valda delar i The Guardian, The New York…