Utbildning

En granskning som kan slå fel.

Göteborgsposten sätter egna betyg på skolor. Tänk om lärare skulle gå tillväga på samma sätt som GP gör. Vilket ramaskri det skulle bli.Göteborgsposten utgår från rapporter från skolinspektionen och sätter upp fyra punkter för sin betygssättning. Där är det stopp.  Betyg måste utgå från konkreta mål och  motiveras utifrån i vilken grad eleven/skolan uppnått mål. …

Skambud och skamgrepp på lärare.

Ska Sverige ha en chans i en allt mer hårdnande konkurrens måste samhället värna om skolan. I ett kunskapsinriktat samhälle är god utbildning A och O. Skolans viktigaste resurs är lärarna. Självklart för de flesta  men inte för alla. När lärarna nu till sist efter många års ja decenniers utförsbacke  på lönekurvan dristade sig att…

Vem företräder lärarfacken?

 Det blir ingen lärarstrejk. Båda parter har godkänt medlarnas bud. – Vi är mycket nöjda, säger Ingela Gardner Sundström i SKL:s förhandlingsdelegation. (AB) Tacka sjutton för det. Lärarfacken  sa ja till ett avtal långt, långt ifrån de löneökningar de krävt – på sikt så mycket som 10 000 kronor . I kväll kan  lärarna hålla sig…

Bäddar Björklund för ett låglöneproletariat?

Det faktum att de  flesta som går igenom hela gymnasieskolan studerar eller arbetar några år efter gymnasieskolans utgång tycks inte bekymra Jan Björklund. I en tid med hög ungdomsarbetslöshet vill utbildningsministern införa en ettårig gymnasieutbildning för skoltrötta.En utbildning som enligt Björklund ska kunna leda fram till mindre kvalificerat låglönejobb. En utbildning där eleverna ska ges…

Rätt föräldrar avgör skolresultaten.

En av skolans viktigaste uppgifter torde vara att ge alla en likvärdig utbildning, att ge alla samma chans att lyckas. I ett samhälle som glider isär och där klyftorna ökar skulle skolan kunna överbrygga och kompensera de elever som kommer från socioekonomiskt utsatta miljöer. Så har det en gång varit i Sverige. Den tiden är…

Ökade klyftor hot mot demokratin.

25procent av de som är mellan 18 och 29 år har inte mycket till övers för demokratin och kan  t om tänka sig att sälja sin röst enligt en undersökning gjord av Göteborgs Universitet. Vad  tänker Jan Björklund, utbildningsminister i alliansen (fp) göra åt det? Ett är säker och det är att attityder inte kan…

Utbildning lönar sig Björklund!

Illa tajmat av alliansen att inte förlänga  satsning på fler utbildningsplatser på universitet och högskola. I en situation  med hög ungdomsarbetslöshet och stor efterfrågan på högre utbildning är det inte läge för nedskärningar kan man tycka. Nu blir det  15 000 färre platser  t o m 2015  trots ett fortsatt högt söktryck. Utbildning lönar sig…

Lärare som slagpåse .

Lite stryk är inget att klaga på.Inte om Du är lärare i alla fall.  det är vad tingsrätten  i Gällivare anser  med motiveringen att läraryrket kan jämföras med polisens.Pojken dömdes för misshandel men något skadestånd för sveda och värk fick inte läraren.Vilket övertramp av rättens ledamöter! Om jag jobbat i den kommunen skulle jag packa…

Olycksfall eller trend?

Scientologer släpps in i skolan för att undervisa om droger. Scientologer som närmast kan betraktas som en sektliknande rörelse får undervisa elever i svenska skolan. Så sorgligt! Men knappast förvånande för oss som verkat inom skolan. När de som har kompetensen sidsteppas blir resultatet en och annan onödig och som i det här fallet t om…