Major Björklunds skola.

Det är den gamla skolan Jan Björklund vurmar för.

Folkpartiet vill införa betyg i skolan redan i årskurs 4. Bänkar i raka led och katedern lite ovanför längst fram. Kepsen på kroken utanför klassrummet och mätbara kunskaper. Det är Björklunds vision om den goda skolan.

Om Björklund tror att kunskaper  förbättras genom att tidigarelägga betygen är han fel ute. Vad som behövs är mer resurser, ökad lärartäthet och mindre grupper. Den enskilt viktigaste faktorn för elevernas prestationer är inte oväntat läraren.

Folkpartiet föreslår också att

Skollagen får en ny bestämmelse om att resurserna till skolan ska fördelas utifrån socioekonomiska kriterier.

Mössan av för det förslaget.

MediaLärarnas nyheter, AB,  123,4,  DN 12,GP,1 SvD 12, SVT,1 & M Moberg & Peter Johansson


Läs även andra bloggares åsikter om , , , ,