Utbildning

Tillbaks till katedern!

Coaching är på modet. I alla fall om alliansen får bestämma. Då ska det coachas till jobb och hälsa.  Nu står skolan på  tur. Matematiklärarna ska coachas för att höja kvaliteten på undervisningen. Coachas av bättre pedagogiskt sinnade kollegor. Nu gäller det för eleverna i Björklunds skola att var goda lyssnare och skaffa sig bra…

En lärarlegitimation som fallerar?

Myndighetsutövning läggs ut på entreprenad. Kvalitetssäkringen av läraryrket läggs i händerna på oerfarna handläggare på ett bemanningsföretag. Nu ifrågasätts rättssäkerheten i den hanteringen av lärare . Nu kommer  även hanteringen att KU–anmälas av miljöpartiet. Mette Fjelkner , ordförande i LR kräver rättning i ledet: Skolverket måste garantera att besluten om lärarlegitimation följer de strikta regler…

En parodi utan dess like…

 Hur långt ska det få drivas detta att ge privata ägare möjlighet att tjäna pengar på välfärden?   Att privatiseringen medfört att skolor och äldrevård kan köpas för att sedan säljas till högstbjudande med enda siktet att tjäna pengar är vi alla medvetna om i nuläget. Om inte förr visade Caremas vanvård av gamla hur…

Friskoleföretagen skär guld…

En nyhet som kom bort. Lärarnas Riksförbund redovisade igår en rapport om sex friskoleföretag som fört ut över 125 miljoner till skatteparadis. Lärarfacket jämförelse visar att vinstmarginalen är högre i skolbolag än i vårdbolag, och säger att det är intressant eftersom det är riskfritt att vanvårda skolbolag. Kommuner och landsting ställer nämligen specificerade krav på…

Internaten under ny utredning.

Internatskolorna har hamnat i strålkastarljuset efter skolinspektionens larmrapport om  pennalism och övergrepp på Lundsberg Det är just Lundsberg som fått allvarlig kritik från skolinspektionen. Även  Grennaskolan är satt under luppen av Skolinspektionen. Skolan har två pågående ärenden hos polisen enligt uppgifter i Svenska Dagbladet. Alla tre internatskolorna subventioneras av staten. Skolorna får dubbel t så…

Slaget mot skolan.

Regeringens skattesänkarpolitik drabbar nu gymnasieskolans elever och lärare. Minskade statsbidrag, 675 miljoner 2012 för att landa på 1,9 miljarder 2015, leder till färre lärartjänster. Regeringens skattesänkarpolitik drabbar nu gymnasieskolans elever ochlärare. Riksdagens utredningstjänst har beräknat   hur besparingarna slår räknat i lärartjänster i olika kommuner. Hela listan – kommun för kommun Hur tänker regeringen egentligen…

En vision som lyfter.

 Regeringen satsar på sänkt krogmoms medan socialdemokraterna vill se en satsning på utbildning . I ett läge då kunskap är nyckeln till utveckling satsar regeringen på billigare lunch på krogen och väljer att skära ned på utbildning. Hela 1,8 miljarder kronor dras bort från   barn-, ungdoms- och vuxenutbildningen från 2011 till 2012. En besparing…

Kommunaliseringen av skolan ett otyg!

Kommunaliseringen av skolan var ett elände. Det är vad lärarna sagt länge. Nu får den ståndpunkten stöd i opinionen. Det visar en undersökning som Novus gjort på uppdrag av Lärarnas Riksförbund. 56 procent vill vill förstatliga skolan enligt undersökningen. I opinionen finns en bred samsyn om att skolan mår bäst av att vara statlig. Endast…

Skolan en plats att längta till?

Ogiltig frånvaro i betyget vid termins- eller läsårets slut är för sent. Det är ett misslyckande och svek mot eleven. Regeringen inför skolk i betyget och kör därmed över tunga remissinstanser. Ordning och reda i skolan är ett måste men vägen dit går inte via repression och  stigmatisering av elever med så kallad ogiltig frånvaro.…