Friskola snuvar eleverna på gymnasiebehörighet.


Religion, ett av de obligatoriska kärnämnena skippades med resultat att eleverna lämnar gymnasiet utan fullständig gymnasiebehörighet. Aniaragymnasiet är en friskola och som andra liknande skolor effektiviserat undervisningen genom att helt sonika ta bort en obligatorisk kurs. En indragen kurs ökar vinsten för skolan men sätter eleverna på pottkanten.

ekNu påstår rektorn att tre moment har eleverna inhämtad under sin praktik. Resterande ska läsas in som intensivkurs. Som fd gymnasielärare vågar jag påstå att det är omöjligt. För det första har ingen lärare gett eleverna några uppgifter  att lösa under praktiken och för det andra är det omöjligt att läsa in 25 timmar i religion på någon vecka.

Religionskunskap handlar inte om att enbart mata in fakta. Det är ett ämne för reflektion och diskussion.Lärande som ska leda fram till kunskap är en komplicerad process och kan inte reduceras till några timmars koncentrerat  inhämtande av faktauppgifter på egen hand.

Ett missförstånd påstod friskolans rektor.   Är det inteatt hela idén med friskolor som vinstdrivande företag  är ett enda stort missförstånd?

Akvarell: Heksann

Media:AB, DN, HD,SR,  

Läs även andra bloggares åsikter om , , , ,


Please follow and like us:

  3 comments for “Friskola snuvar eleverna på gymnasiebehörighet.

 1. 29 maj, 2013 at 04:02

  “Nu påstår rektorn att tre moment har eleverna inhämtad under sin praktik. Resterande ska läsas in som intensivkurs. Som fd gymnasielärare vågar jag påstå att det är omöjligt.”

  En viktig sak under inlärningssekvensen är att eleven hinner sätta in det hen läst i sitt sammanhang, och vilka moment rektorn menar att eleverna inhämtat under praktiken förstår jag inte. Frågan är om inte eleverna har rätt att kräva betalning under den tid de tvingas läsa in det “glömda”.

  En annan sak, ska inte skolinspektionen kolla upp hur riskkapitaldrivna skolor följer gällande anvisningar?

  • 29 maj, 2013 at 07:41

   -“– Genus, etik och kulturell mångfald har de lärt sig på sina praktikplatser. Nu ska de komplettera med teoretiska studier i skolan – om de kommer hit, säger Christel Berver …”(GP)

 2. 30 maj, 2013 at 22:12

  “Skämtar Du??”
  Svar: Nej!
  Arkivfunktionen fungerar alldeles utmärkt om man vill leta efter vad som skrivits senaste dagarna, månaden etc

Comments are closed.