Utbildning

10 miljoner skäl att vara emot det fria skolvalet.

Gästbloggsinlägg: Mikael Wallgren 291 elever byter från våra skolor till nystartad privatskola till hösten. Det finns en bred uppfattning bland övriga politiska partier, i alla fall på riksplanet, att den fria etableringsrätten för privatskolor är någonting positivt. Som bekant så har vi i Vänsterpartiet en annan inställning. Vi vill att alla skolor ska vara den…

Vilken pannkaka!

Symtomatiskt att Alliansens pressträff hölls på en skola i Östermalm! Inte ett ord andades om en alltmer segregerad skola. Bara mer av samma vara. Ytterligare ett års skolplikt plus sommarskola, ungefär det som fanns med i socialdemokraternas vårproposition. Resurser  borde läggas på befintlig skoltid. En skola på vetenskaplig grund och inte politisk är vad som…

Urvalsskolans renässans bakom en skola i fritt fall.

Den jämlika skolan vars syfte var att frigöra alla barns inneboende förutsättningar på lika villkor har ersatts av en skola som kännetecknas av valfrihet och entreprenörsskap som honnörsord. Det är en vinstdriven skola som gjort eleven till kund och kunskap till en vara. Ett sanslöst skolexperiment utan vetenskaplig grund. Kommunaliseringen och experimentet med det fria…

En skola i fritt fall?

I huvudet på en fd gymnasielärare.I  snart två mandatperioder har alliansen sänkt skatter och  dränerat den svenska välfärden. Under Björklund   har lärarna fått alltfler administrativa uppgifter. Det ska mätas och utvärderas, skrivas individuella åtgärdsplaner i kreti och pleti. Samtidigt har resurserna krymt, klasstorlekarna ökat och lärartätheten minskat.Allt mindre av en lärare tid kan ägnas…

Friskolereformen vid vägs ände?

Uppdrag Granskning (SVT) har tittat närmare på ett antal friskolor som tagit sig rätten att  välja bort svagpresterande elever och elever med funktionsnedsättning. För Profilskolans vd i Stockholm, Greger von Sivers är det elever som är besvärliga och som skolan inte vill befatta sig med. Hans ordval är skrämmande och ett klart brott mot skollagen.…

Läx-Rut ökar gapet.

RUT-avdraget för läxhjälp spär på de olikheter som finns och ökar klyftor. Med läx-Rut  lägger samhället  resurser på de barn vars föräldrar har råd att betala. Det rimmar illa med att alla barn ska ges möjligheter att uppfylla sin potential. Föräldrarnas   ekonomiska status ska inte vara det som avgör. Ge i stället skolan mer…

Lundsbergs sista dans?

Lundsberg en förlegad institution i sina sista dödsryckningar? Alla vet vid det här laget att skolinspektionen fann för gott att stänga, om än tillfälligt, Lundsberg efter den grova misshandeln av två pojkar. En misshandel av yngre elever som saknar motstycke. Kollektiv bestraffning anser några elever och deras föräldrar och glömmer i samma andetag att detta…

Fler skolor riskerar konkurs och ….

…skolinspektionen lämnar över ansvaret på föräldrarna. Läser i Göteborgsposten att flera av stadens friskolor riskerar att gå omkull inom loppet av ett år. Det enligt UC, Sveriges ledande kreditupplysningsföretag som visar att tre olika koncerner som driver gymnasieskolor i Göteborg ligger i riskzonen. Med John Bauer koncernens konkurs i friskt minne vet vi vad som…