Utbildning

Förstatligande av skolan, ett steg i rätt riktning!

Jan Björklund vill förstatliga skolan. Han menar att kommunaliseringen är ett stort misslyckande. Som fd gymnasielärare kan jag inget annat än hålla med.Kommunaliseringen1 innebar att  den statliga tillsynen minskade och kommunpolitiker började lägga la sin näsa i blöt. Lärarna fråntogs t om ansvaret att tolka skolverkets mål för verksamheten.  Plötsligt kom propåer från kommunen om…

Ett tal som sticker ut.

Vad händer med ett samhälle som säljs ut och var och en får klara sig själv .Frågan ställdes av Jonas Sjöstedt (V) under partiledardebatten. Det är en viktig fråga i ett samhälle där privatiseringsivern drabbat skola, vård och omsorg på ett sätt som saknar motstycke i andra länder. Lyssna på talet och fundera över hur…

Friskola lämnar eleverna i sticket igen.

John Bauer i Jönköping lägger ner verksamheten.80 lärare blir utan jobb och eleverna får välja annan skola. Tufft särskilt för de som går i årskurs 2 och har ett år kvar till studenten. Friskolan går fri medan kommunala skolor inte kan säga nej till de utsparkade eleverna. Det kan bli en dyr historia för kommunen…

Friskola snuvar eleverna på gymnasiebehörighet.

Religion, ett av de obligatoriska kärnämnena skippades med resultat att eleverna lämnar gymnasiet utan fullständig gymnasiebehörighet. Aniaragymnasiet är en friskola och som andra liknande skolor effektiviserat undervisningen genom att helt sonika ta bort en obligatorisk kurs. En indragen kurs ökar vinsten för skolan men sätter eleverna på pottkanten. Nu påstår rektorn att tre moment har…

Näringslivsanpassad skola och nickedockor.

I moderaternas värld ska alla starta eget och skolan ska näringslivsanpassas. Jo jag tackar jag! Starta eget kurs för alla gymnasieelever och näringslivsanknuten praktik ska göra eleverna vänligt sinnade till vad? Partiet vill att arbetslinjen ska vara central i skolan och förordar en stark koppling mellan skola och näringsliv, rapporterar TV 4 Nyheterna. Praktik är bra…

Friskolorna gör eleverna en björntjänst.

Nu finns det svart på vitt att friskolor konkurrerar med falsk flagg. De sätter inte bara långt bättre betyg än vad resultaten på nationella prov visar, de rättar dessutom proven generösare än vad de kommunala skolorna gör. Vad säger nu alla de som påstått att högre betyg i friskolorna är ett bevis på bättre metoder…

Skamvrån för Björklund?

Jan Björklund har odlat myten om oordning och flum i den svenska skolan. Ett arv från socialdemokraterna påstår han. Som fd  lärare känner jag inte igen mig i den beskrivningen. Kanske jag varit lyckligt lottad som arbetat på en bra skola med elever som ville prestera och där disciplinproblem tillhörde undantagen? Den skolan som de…

Som man frågar får man svar?

En rapport från   Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering (IFAU)som sorterar direkt under Arbetsmarknadsverket visar att elever får bättre resultat om de bor i en kommun med många friskolor oavsett om de går i kommunal skola eller friskola. Författarna drar slutsatsen att  Skolors incitament att förbättra sig ökar under konkurrens. Det kan mycket väl…

Major Björklunds skola.

Det är den gamla skolan Jan Björklund vurmar för. Folkpartiet vill införa betyg i skolan redan i årskurs 4. Bänkar i raka led och katedern lite ovanför längst fram. Kepsen på kroken utanför klassrummet och mätbara kunskaper. Det är Björklunds vision om den goda skolan. Om Björklund tror att kunskaper  förbättras genom att tidigarelägga betygen…