Tag Archive for usa

Nu hörs vapenskrammel igen.

Det larmas och skramlas med vapen igen. Iran  bryter mot icke-spridningsavtalet skriver media. Även Sverige skulle vara hotat. Israel och USA går i spetsen för mullret mot Iran. Frankrike och Tyskland hakar på. Iran är en diktatur och ingen vän av vare sig  USA eller Israel. Är det sistnämnda som är problemet? Vad är det…

En rävsax för Assange.

Beslutet om att Assange ska överlämnas till svensk rättvisa kan visa sig  ödesdigert. Med tanke på regeringens beredvillighet att följa husbondens minsta vink finns risk för att Assange överlämnas till USA om han kommer till Sverige. USA betraktar Assange som spion och terrorist på grund av Wikileaks publicering av amerikanska dokument. En personlig katastrof för…

Svenska regeringen i ledband?

Israels reaktion på att Palestina  blev fullvärdig medlem av Unesco lät inte vänta på sig.  2000 nya bosättningar ska byggas utöver de som redan beslutats på Västbanken.  På så sätt fortsätter Israel den politik som försvårar en tvåstatslösning  . Med sin bosättningspolitik fortsätter Israel att obstruera mot internationell lag . Svenska regeringens beslut att sälla…

Nytt hot mot en palestinsk stat.

USA fortsätter att straffa palestinierna  för att de vänt sig till FN. Först ut var kongressen som tillfälligt drog in bistånd som bl a går till utbildning och sjukvård. Nu höjer H Clinton tonen och hotar Unesco som ställt sig positiva till palestiniernas ansökan om medlemsskap i FN. Unesco bör tänka sig för innan de…

Finansiera skulder med nya lån, en ohållbar ekvation?

Den omedelbara oron för amerikansk ekonomi är avvärjd medan oron har sitt grepp om Europa. Moody behandlar USA med silkesvantar och tar inte ifrån högsta kreditvärde AAA. Om det lugnar marknaden återstår att se. Att finansiera skulder med nya lån är ju bara att skjuta allt framför sig såvida Obama inte lyckas skära ned ordentligt…

Väntar finanskrasch bakom dörren?

Var den senaste finanskrisen bara försmak på vad som komma kan? Frågan är om strategin att isolera den ekonomiska krisen till Grekland, Irland och Portugal kommer att lyckas. Greklands kreditbetyg är i botten och risken för konkurs ökar. Nu är inte bara Italien, utan även Spanien illa ute. Och fler står på kö. Eurosamarbetet har…

Två scenarier som kan påverka världen.

Vilken väg kommer Libyen att ta? Kommer oppositionen att kunna köra bort Gadaffi av egen kraft innan USA blandar sig i för att säkra oljan? Om USA går in i Libyen hur påverkas då demokratirörelsen i arabvärlden? Om USA går in  kommer de då  att behålla sina soldater i landet  för att säkra en fot…

Börjar tiden rinna ut?

Läget i Egypten är nu mycket osäkert. Ökad repression och många dödades och skadades under lördagens protester mot Mubarak. Mubaraks försök att lugna folkets vrede fick motsatt verkan. Han avsatte regeringen men stannade själv kvar med motiveringen att han var garanten för ordning och reda mot kaos och plundring.  Den plundringsvåg som rapporterades om i…