Integriteten sätts på undantag


Med ord om att det handlar om vår säkerhet och att det gäller att vi förbereder oss naggar  regeringen , den här gången med hjälp av socialdemokraterna, våra fri och rättigheter en bit i taget.  Integriteten sätts på undantag  för en falsk trygghet som ska ge olika organ inom säkerhetstjänsten möjlighet att byta information ”vid behov”.

En ändamålsglidning och uppluckring av gällande lagstiftning som många av oss förespådde då regeringen sjösatte FRA-lagen.

Efter en överenskommelse med Socialdemokraterna är ett lagförslag från regeringen ute på remiss om att ge Säpo och Rikskriminalpolisen tillgång till signalspaning. I en andra del har Säpo, Försvarets radioanstalt (FRA) och militära underrättelse- och säkerhetstjänsten (Must) antytt behov av fler åtgärder för utökat informationsutbyte, vilket nu granskas av regeringen.(DN)

Tidigare inlägg

Media: GP, AB1,SvD1, SR1, Svt1,

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,

  2 comments for “Integriteten sätts på undantag

Comments are closed.