Utbildning

Friskola snuvar eleverna på gymnasiebehörighet.

Religion, ett av de obligatoriska kärnämnena skippades med resultat att eleverna lämnar gymnasiet utan fullständig gymnasiebehörighet. Aniaragymnasiet är en friskola och som andra liknande skolor effektiviserat undervisningen genom att helt sonika ta bort en obligatorisk kurs. En indragen kurs ökar vinsten för skolan men sätter eleverna på pottkanten. Nu påstår rektorn att tre moment har…

Näringslivsanpassad skola och nickedockor.

I moderaternas värld ska alla starta eget och skolan ska näringslivsanpassas. Jo jag tackar jag! Starta eget kurs för alla gymnasieelever och näringslivsanknuten praktik ska göra eleverna vänligt sinnade till vad? Partiet vill att arbetslinjen ska vara central i skolan och förordar en stark koppling mellan skola och näringsliv, rapporterar TV 4 Nyheterna. Praktik är bra…

Skamvrån för Björklund?

Jan Björklund har odlat myten om oordning och flum i den svenska skolan. Ett arv från socialdemokraterna påstår han. Som fd  lärare känner jag inte igen mig i den beskrivningen. Kanske jag varit lyckligt lottad som arbetat på en bra skola med elever som ville prestera och där disciplinproblem tillhörde undantagen? Den skolan som de…

Som man frågar får man svar?

En rapport från   Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering (IFAU)som sorterar direkt under Arbetsmarknadsverket visar att elever får bättre resultat om de bor i en kommun med många friskolor oavsett om de går i kommunal skola eller friskola. Författarna drar slutsatsen att  Skolors incitament att förbättra sig ökar under konkurrens. Det kan mycket väl…

Major Björklunds skola.

Det är den gamla skolan Jan Björklund vurmar för. Folkpartiet vill införa betyg i skolan redan i årskurs 4. Bänkar i raka led och katedern lite ovanför längst fram. Kepsen på kroken utanför klassrummet och mätbara kunskaper. Det är Björklunds vision om den goda skolan. Om Björklund tror att kunskaper  förbättras genom att tidigarelägga betygen…

En granskning som kan slå fel.

Göteborgsposten sätter egna betyg på skolor. Tänk om lärare skulle gå tillväga på samma sätt som GP gör. Vilket ramaskri det skulle bli.Göteborgsposten utgår från rapporter från skolinspektionen och sätter upp fyra punkter för sin betygssättning. Där är det stopp.  Betyg måste utgå från konkreta mål och  motiveras utifrån i vilken grad eleven/skolan uppnått mål. …

Skambud och skamgrepp på lärare.

Ska Sverige ha en chans i en allt mer hårdnande konkurrens måste samhället värna om skolan. I ett kunskapsinriktat samhälle är god utbildning A och O. Skolans viktigaste resurs är lärarna. Självklart för de flesta  men inte för alla. När lärarna nu till sist efter många års ja decenniers utförsbacke  på lönekurvan dristade sig att…