Tag Archive for regeringen

SAAB:s saga all?

Så kom det besked många väntat på. GM stoppar försäljningen av SAAB till kineserna. Kanske drar en och annan en lättnadens suck över att denna långdragna karusell runt Viktor Muller och SAAB äntligen är över.  Det är ju alltid lättare att agera om man vet vad man ska förhålla sig till. Rent psykologiskt måste det…

Svenska regeringen i ledband?

Israels reaktion på att Palestina  blev fullvärdig medlem av Unesco lät inte vänta på sig.  2000 nya bosättningar ska byggas utöver de som redan beslutats på Västbanken.  På så sätt fortsätter Israel den politik som försvårar en tvåstatslösning  . Med sin bosättningspolitik fortsätter Israel att obstruera mot internationell lag . Svenska regeringens beslut att sälla…

Kommer regeringen att svika än en gång?

 I går upptogs Palestina som fullvärdig medlem i Unesco, FN:s organ för utbildning, forskning och kulturfrågor. Sverige återfanns bland den lilla grupp av länder som röstade emot. Sverige ställer sig med sin nej röst vid sidan av inte bara majoriteten av FN:s medlemsländer utan också vid sidan av EU.. EU-länder som Frankrike, Spanien, Belgien, Finland,…

Regeringens blindskär?

Regeringen Reinfeldt obstruerar som ett förorättat barn. Väljer en byråkratisk omväg för att undvika nederlag i riksdagen och återremitterar förslagen från om förändringar i sjukförsäkringen. Ända sedan den dåvarande ministern Cristina Husmark Pehrson lanserade sin rehabiliteringskedja har kritiken varit hård, också i riksdagens kammare.(AB) Vi har rätt alla andra har fel är budskapet. “Vi tar…

Arbetslinjen gäller inte alla.

Ännu ett nederlag för regeringen. Förordningen om den förhatliga fasans Fas 3 fick på nöten av riksdagen idag. Och arbetsmarknadsministern förstår ingenting. I vilken värld lever de som så skamligt försatt långtidsarbetslösa i en situation som innebär slavliknande kontrakt och i slutänden vare sig jobb eller utveckling? Att majoriteten av riksdagsledamöterna sagt nej är ingen…

Slutkört för Saab?

Är det kört för Saab nu? EIB:s krav på Saab med återbetalning av lånet på 1,9 miljarder inom 90 dagar för att få tillstånd att sälja   fabriksfastigheter till Antonov  är ord och inga visor.. En affär som skulle frigöra kapital och lätta på trycket verkar gå i stöpet.. Om det finns fler villkor vill…

Avvisning till varje pris.

På onsdag ska fler irakier avvisas från Sverige till en oviss framtid. Många har protesterat och under natten greps ett 70-tal demonstranter vid flyktingförläggningen för ohörsamhet mot ordningsmakten. Allt för att undanröja hinder för den avvisning som migrationsverket med polisens hjälp avser att genomföra. De avvisningshotade irakierna har ansökt om inhibition (uppskjuten avvisning) hos Europadomstolen…