Kommer regeringen att svika än en gång?

 I går upptogs Palestina som fullvärdig medlem i Unesco, FN:s organ för utbildning, forskning och kulturfrågor. Sverige återfanns bland den lilla grupp av länder som röstade emot.

Sverige ställer sig med sin nej röst vid sidan av inte bara majoriteten av FN:s medlemsländer utan också vid sidan av EU.. EU-länder som Frankrike, Spanien, Belgien, Finland, Luxemburg, Österrike, Irland, Island, Slovenien och Malta  röstade ja. Detsamma gjorde vårt grannland    Norge.   Storbritannien, Italien och Danmark valde att inte rösta emot utan  utan avstod.

Motiveringen är totalt obegriplig och skymmer det faktum att palestinierna behöver allt stöd för att en tvåstatslösning och en självständig Palestinsk stat ska bli möjlig.

Vår röstning om dagens resolutionsutkast har att göra med dess tidpunkt, inte dess innehåll. Det bör ses i perspektivet av hur angeläget vi anser det vara att nå en tvåstatslösning inom den tidsram som fastslagits av Kvartetten. Den föregriper inte på något sätt Sveriges ställningstagande om frågan om Palestinas status tas upp i FN:s generalförsamling”, lyder förklaringen. (DN)

Ett svårbegripligt och  pinsamt beslut för Sverige. Sverige som en gång gjorde sig känd för att stå på de förtrycktas sida runt om i världen använder sin röst i FN för att hindra palestinierna att ta plats i Unesco. Ett FN-organ som har som yttersta mål att arbeta för fred.

Jag blir inte klok på motiveringen och beslutet att rösta nej.  Är det en eftergift till folkpartiet  där Birgitta Olsson tydligt markerat att Sverige inte ska/bör erkänna Palestina som självständig stat. Om moderaterna nu vill leva upp till den omtalade skrivningen i sitt idéprogram borde de ställa sig bakom palestinierna.

CITAT ur moderaternas nya id`program:

Kampen för rättvisa har också historiskt varit en stark drivkraft för rösträtt, mot apartheid, för jämställdhet, mot diskriminering och för rättsstat. För Moderaterna är rättviseperspektivet ständigt närvarande.

Den 11 november ska säkerhetsrådet ta ställning till om Palestina ska upptas i FN-gemenskapen som en självständig stat. USA har redan sagt att de avser att använda sitt veto mot förslaget varför frågan kommer att hänvisas till generalförsamlingen.

I bästa fall kan motiveringen till  gårdagens beslut tydas som om att Sverige avser att stödja palestiniernas sak i generalförsamlingen. Skam vore väl annars.

Faktum kvarstår . Sverige var  en av 14 medlemsstater i FN som röstade emot Palestinas medlemskap i Unesco.  Nu får den svenska regeringen stå där i skamvrån med dumstruten på.

Bloggat: Röda Malmö. Jinge, Bjereld, USA-bloggen

Medias: ab, dn, exsr ,svd

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,

5 comments for “Kommer regeringen att svika än en gång?

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.