Ekonomi

Elen kostar skjortan.

Blev minst sagt chockad då jag såg elräkningen från huset på kusten. Elementen är inställda på frysfritt inte mer. Allt annat är avstängt. Det är klart att kylan har trots detta dragit kilowatt,  men ändå. Något är lurt när kostnaderna skjuter i höjden trots att man knappt använder elen. För skoj skull jämförde jag med…

Kan det bli värre?

Arbetslösa som gratisjobbar. Kan det bli värre än så ? Alltfler långtidsarbetslösa har tvingats till något som kan liknas vid rena rama slavkontraktet. Det som så vackert går under benämningen jobb- och utvecklingsgarantin har visat sig vara en luftbubbla där arbetslösa förvaras för att till sist slussas över i fas 3 och tvingas arbeta mer eller…

Boendet och jämlikheten.

Minskade regleringar på bostadsmarknaden ger de välbeställda mer makt. Är det det man vill ska givetvis fullständig marknadsanpassning införas över hela bostadsmarknaden.  Då ökar valfriheten för de som har råd. När servicehus görs om till trygghetsboende flyttas kostnaderna till de boende och renoveringen kan då tvinga de pensionärer som inte klarar ökade kostnader att flytta.…

Modeller som inte fungerar.

Bakom talet om allmänintresse ligger de facto ett egenintresse. Ibrahim Baylan skriver i Aftonbladet: Under mandatperioden har borgerliga majoriteter i riksdag och kommunfullmäktige beslutat att statsministerns eget hushåll ska få skatten sänkt med 125 000 kronor per år. Vår beräkning utgår från hur mycket mindre skatt statsministerns hushåll betalar 2010 jämfört med om 2006 års…

Skattesänkning som blev en höjning.

Jobbskatteavdraget äts upp av höjd kommunalskatt och sämre välfärd. Jönköpings kommun är en av de borgerligt styrda kommunerna som höjer skatten Under den senaste mandatperioden har skatten höjts i drygt hälften av länets kommuner, detta trots att nästan alla styrs av borgerliga partier.(SR Jönköping) Kommunalskatten slår hårdare mot de med lägre lön. Något som rimmar…

Privatiseringsivern drar vidare.

Nu är det svensk bilprovning som ska skinna konsumenterna på pengar. Privatisering har visat sig bli dyrare och dessutom mindre effektivt. Men vad gör väl   det när det gäller bilar om nu inte granskningen i privata händer  också leder till att bilparken blir sämre och därmed också trafiksäkerheten. I morgon blir även den årliga…

Ung, arbetslös och fattig.

Allt fler fattiga  i Sverige. 2009 ökade antalet hushåll som erhöll försörjningsstöd med 17 procent. Andelen fattiga unga har nästan fördubblats, att de beror på arbetslöshet är inget som förvånar. Ungdomsarbetslösheten har ökat kraftigt och antalet fall hos Kronofogden har blivit 21 procent fler 2009, jämfört med året innan. – Särskilt allvarligt när det gäller…

Vems sida står villaägarnas förbund på?

De rödgrönas förslag om ny fastighetsskatt är rimlig. Sänkt boendeskatt för flertalet. För att finansiera våra investeringar i jobb och välfärd måste de med höga inkomster eller med stora förmögenheter bidra lite mer. Det är rättvist. De borgerliga partierna lovade att avskaffa fastighetsskatten. Så har inte skett. Numera beskattas ett radhus i Farsta lika hårt…

En liten bit på vägen.

Idag presenterar de rödgröna en satsning på välfärden. Tolv miljarder kronor  ska tillföras  kommuner och landsting de närmaste två åren för en satsning på vård, skola och omsorg.  Det är en välbehövlig satsning för de som fått axla bördan av de personalnedskärningar som gjorts inom den kommunala sektorn . Nedskärningar som påverkat skola,vård och omsorg…