Alliansens adelsmärke desarmerat.

Nu blir jag riktigt rädd. Vi har en finansminister som fått hybris. Eller är det snarare så att han helt enkelt ljuger.

Anders Borg påstår att jobbskatteavdraget skapat 120 000 ny jobb. Detta i strid med flera oberoende undersökningar. Häromdagen informerade  SR Ekot  om  en ny forskningsrapport från Arbetsmarknadsdepartementets institut för arbetsmarknadspolitisk utvärdering, IFAU som slår fast att det inte går att slå fast att jobbskatteavdraget har lett till några som helst nya jobb.

Anders Borgs teoretiska modeller håller inte när verkligheten kommer i blickpunkten. Redan förra året visade  regeringens långtidsutredning  att de teoretiska simuleringarna är osäkra:

”De studier av jobbskatteavdraget som hittills har gjorts bygger på mikrosimuleringar. Simuleringarna utgår från vissa förväntade beteendeeffekter och därefter beräknas hur många fler personer som borde ha börjat arbeta tack vare de sänkta tröskeleffekterna. Studierna har typiskt funnit att reduktionen bör leda till avsevärda ökningar av arbetsutbudet, men har varit otydliga om vilka grupper det är som i störst utsträckning kan förväntas börja arbeta. Även om dessa beteendeeffekter (mätta som elasticiteter) i största möjligaste mån har byggt på den bästa tillgängliga kunskapen så är slutsatserna osäkra. Behovet av studier på faktiska utfall är därmed mycket stort.”

Inte heller TCO:s utredning kan inte heller styrka några positiva sysselsättningseffekter.

Detta till trots hävdar såväl Fredrik Reinfeldt som Anders Borg motsatsen. När de här herrarna försöker hävda att sysselsättningen ökat använder de givetvis absoluta tal och glömmer att informera om att befolkningen samtidigt ökat.

Oklar effekt från jobbskatteavdrag

”Inga nya jobb med jobbskatteavdraget”

Borg vidhåller jobbskatteavdragens effekter

Oklar effekt av jobbskatteavdraget

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,

  5 comments for “Alliansens adelsmärke desarmerat.

  1. Pingback: Moderaterna satsade 70 miljarder på ett jobb-skatteavdrag som inte gav några jobb
  2. Pingback: Ur Vänsterfickan

Comments are closed.