Etikett: äldrevård

Det stora sveket.

Människors lika värde gäller inte i Sverige. Solidaritet med din nästa har fått ge vika för egenintresset. En människosyn från förr har blivit ledstjärna för de politiska beslut som påverkar vår vardag. Är Du arbetsför, frisk och inte för gammal…

Högerns Sverige inget föredöme!

När välfärden monteras ned och riskkapitalisterna tar över vanvårdas gamla i välfärdens och valfrihetens namn. Det är resultatet av den moderatstyrda regeringens hantering av det som  en gång  stolt kallades den svenska modellen med en generell välfärd som var till…

Utan marknadsvärde inget värde.

Gamla tiders fattigvård och  moderna tiders ättestupa på  privatiserings- och skattesänkarpolitikens bakgård Dom där moderaterna som kallar sig nya är inte så nya som de vill framstå.  De hittar ständigt dörrar till dåtiden . I sin privatiserings iver har vridit…

Skandalerna runt Carema ett systemfel!

Skandalerna runt Caremas verksamhet pekar på ett systemfel. Regeringens målsättning är och har sedan regeringsskiftet 2006  varit att sälja ut så mycket som möjligt av den offentligt drivna verksamheten för att sedan avgiftsfinansiera den. Det är regeringens privatiseringsiver som gett…