utrikes- och säkerhetspolitik

Till vilken nytta?

När det gäller svensk trupps närvaro i Afghanistan har vi fått höra att insatsen är humanitär. Allvarliga incidenter har tonats ned. Först de senaste dagarna har det framkommit att svenska soldater varit inblandade i flera strider och att det egentligen är fråga om reguljära strider. Under de närmast krigsliknande förhållanden som råder i Afghanistan går…

Civila insatser för att värna en demokratisk utveckling.

Äntligen kom beskedet om att de rödgröna kommit överens om att successivt dra tillbaks den militära närvaron i Afghanistan. Man vill  börja neddragningen av truppnärvaron   i början av nästa år . 2013 ska den militära närvaron vara ersatt med civila insatser. De rödgrönas överenskommelse är ett välkommet besked och ett steg i rätt riktning.…

Wikileaks behövs.

Försvaret rapporter  i notisform om strider i Afghanistan där svenska soldater är inblandade. En information som ligger långt ifrån vad som verkligen sker. Informationen ger en falsk bild av vad svenska soldater utsätts för. Notiserna på försvarets hemsida om svenskar i strid i Afghanistan döljer en betydligt brutalare verklighet. Det var ”helvetet på jorden”, säger…

Sverige i USAs kölvatten?

FRAs verksamhet legitimeras och och banden med Nato stärks. Vilken timing! Samtidigt som fredsrörelsen världen över minns Hiroshima och Nagasaki och hedrar minnet av atombombens offer tillåter alliansen att USA och Nato fäller bomber över Norrland. Inte nog med det nu ska Sverige delta i en USA-ledd övning tillsammans med NATO-länder i vad man kallar…

Bildt fnyser medan Pentagon jagar läckan.

Wikileaks avlöjande om Afghanistan  väckte oro och beundran världen över medan Carl Bildt fnyser. Gårdagens största nyhet, Wikileaks publicering av 90000 hemligstämplade dokument om  kriget i Afghanistan  slogs upp stort i alla medier världen över. I dokumenten kan man läsa om krigsbrott där civila dödats  och om hur talibanerna är starkare än vad som hittills…

Ett folkrättsvidrigt krig.

Wikileaks gör det igen! Den här gången handlar det om Afghan War Diary, 2004-2010. Nittiotusen hemliga dokument med allt om   kriget i Afghanistan  för åren 2004-2010. USAs krig mot vad de kallat kriget mot terrorismen där Sverige också deltar under NATO-befäl. Materialet har redan publicerats i valda delar i The Guardian, The New York…

Kasta sten i glashus.

Carl Bildt gillar uppenbarligen inte de rödgrönas överenskommelse om utrikespolitiken. Han skjuter skarpt och utgår ifrån att attack är bästa försvar då han påstår att –Mona Sahlin gett vika för Lars Ohlys antiamerikanism. En klart oöverlagd attack utan substans som slår tillbaks på den som avlossade skottet. Det är för det första helt fel att…