Nato

Vad händer nu?

Varför dröjde en resolution så länge? Det internationella samfundet och väst verkar inte veta vilket ben de ska stå på. Mycket står på spel. En demokratisering och frihet för arabvärlden och inte att förglömma tillgång på olja. Länder som stött despoter och hyllat “stabilitet” bokstavligen satte i halsen. Säkerhetsrådets beslut om flygförbudszon över Libyen hälsades…

Vem tjänar Nato?

Alfred Nobels fredspris ska ges åt den som har verkat mest eller bäst för folkets förbrödrande och avskaffande eller minskning av stående arméer Ingen är okunnig att det priset gavs till president Barack  Obama. Idag har samme president undertecknat en artikel på Brännpunkt i Svenska Dagbladet . En artikel som är ett  försvarstal av Natos…