Stadsvandring, Högskolan i Jönköping.

Jönköpings Högskola klarar sig bra i konkurrensen med andra lärosäten

Här utbildas blivande ekonomer, ingenjörer, lärare,  kommunikationsvetare , sjuksköterskor och  sjukvårdspersonal.

Här har  arkitekterna skapat byggnader av helt olika karaktär.  Ett vitt hus som skjuter upp mot himlen för ekonomerna., ett gult jordnära för ingenjörerna och ett stabilt tegelhus i rött för lärare och kommunikationsvetare.  Mitt i ligger biblioteket i gammal fabrikslokal.

Jönköpings mekaniska verkstad la ned verksamheten 1992. Fabrikslokalen såldes till Högskolan och byggdes om till bibliotek. Området kantas av gamla rödteglade hus från tiden då JMW var i full blom. Byggnader som idag tjänar andra syften.

Foto: annarkia

Läs även andra bloggares åsikter om , , ,