Etikett: stasvandring

Stadsvandring, Högskolan i Jönköping.

Jönköpings Högskola klarar sig bra i konkurrensen med andra lärosäten Här utbildas blivande ekonomer, ingenjörer, lärare,  kommunikationsvetare , sjuksköterskor och  sjukvårdspersonal. Här har  arkitekterna skapat byggnader av helt olika karaktär.  Ett vitt hus som skjuter upp mot himlen för ekonomerna.,…