Tag Archive for stasvandring

Stadsvandring, Högskolan i Jönköping.

Jönköpings Högskola klarar sig bra i konkurrensen med andra lärosäten Här utbildas blivande ekonomer, ingenjörer, lärare,  kommunikationsvetare , sjuksköterskor och  sjukvårdspersonal. Här har  arkitekterna skapat byggnader av helt olika karaktär.  Ett vitt hus som skjuter upp mot himlen för ekonomerna., ett gult jordnära för ingenjörerna och ett stabilt tegelhus i rött för lärare och kommunikationsvetare. …