Mera grönljus i trafiken?


Så här dagen efter bombnedslag från Centern i Stockholm om att tillåta cyklister att köra mot rödljus och enkelriktat går infrastrukturminister Elmsäter-Svärd(m) och föreslår att bilar också ska få grönt ljus när de ska svänga höger.

Vad ska komma härnäst? Med en trafik som kännetecknas av alltmer stress och otålighet är detta knappast något som skulle öka trafiksäkerheten.

Talet om att ändra regler som står i vägen för valfriheten och som många bryter mot saknar logik och är inget annat än dimridåer för att slippa ta itu med en vettig trafikplanering.

Bygg ut kollektivtrafiken och gör den attraktiv så ökar framkomligheten och minskas stressen i trafiken. Skapa för Guds skull vettiga cykelbanor som underlättar för cyklisterna att ta sig fram och som skyddar  gångtrafikanter från cykelmarodörernas framfart.

Tidigare inlägg

Media: Ex123Svd123, DN123

Läs även andra bloggares åsikter om , , , ,  , ,, ,

  1 comment for “Mera grönljus i trafiken?

Comments are closed.