Tag Archive for cyklister

Snöröjningen på framsidan ett föredöme? Bilder.

Väghållningen vintertid   fungerar näst intill perfekt i Göteborg. Snön hinner knappt landa på marken innan plog- och sandbilar röjer rent från is och snö. Dessutom har stan utrustad samtliga pensionärer med gratis dubbar. Det är sjätte året vi bor i stan men minns fortfarande ishalkan  vintertid i Jönköping. Minusgrader   innebar stor risk för…

Cyklister en trafikfara i Göteborg? Dagens bild.

Göteborg satsar på cyklisterna. 120 miljoner har avsatts för att öka säkerheten och framkomligheten. Allt för att minska biltrafiken i stan. Lovvärt med tanke på trafikstockningar vid rusningstrafik. Hur det ska gå att ta sig fram gåendes med fler cyklister kan man undra. Idag lever man som gångtrafikant lite på nåder i stan med cyklister som…

Mera grönljus i trafiken?

Så här dagen efter bombnedslag från Centern i Stockholm om att tillåta cyklister att köra mot rödljus och enkelriktat går infrastrukturminister Elmsäter-Svärd(m) och föreslår att bilar också ska få grönt ljus när de ska svänga höger. Vad ska komma härnäst? Med en trafik som kännetecknas av alltmer stress och otålighet är detta knappast något som…