Aldrig mer! #blogg100

Vi minns förintelsens offer, de som överlevde förintelsen och de överlevandes barn.

Den 27 januari uppmärksammas minnesdagen av förintelsen runt omkring iSverige.   Hitlertysklands förintelse av  6 miljoner  judar. Ett industriellt planlagt folkmord mitt i hjärtat av Europa. Vi glömmer inte heller  den svenska regeringens svek mot de judar som hindrades vid gränsen och den antisemitism som visade sina klor här i  Sverige.    I dag hedrar vi offren för förintelsen.

Minnesdagen är också en en påminnelse om att det hänt igen,  i Screbrinca , i Rwanda, i Darfur, på Sri Lanka och  en påminnelse  om vad som händer  här, runt om i Europa och världen.

Rasismen har både en samhällelig,  politisk, ekonomisk  och psykologisk ådra .

Den tyska psykiatrikern Alice Miller har forskat i vad hon döpt till ondskans mekanismer. Hennes bok, ”Ondskans mekanismer ”, lär oss mycket om rasismens psykologiska bakgrund. Hon menade att rasister är människor  som behöver syndabockar för att göra upp med sin inre strid, människor som fostrats enligt den svarta pedagogiken, människor vars hat förträngts och som riktas mot andra.

Hannah Arendt, filosof och politisk teoretiker är av annan mening. Hennes verk” Den banal ondskan” väckte stor uppståndelse. Efter att ha studerat en av Förintelsens arkitekter, Adolf  Eichmann drog hon slutsatsen att ondska inte  behövde uppstå på grund av djävulska intentioner utan av något så banalt som medelmåttighet och ignorans. När en person slutar att vara människa och går in i ett agenttillstånd och lyder order då slutar hon också att tänka. Jag ifrågasätter den slutsatsen. Det krävs oftast något mer för att en person ska bli ett verktyg för ondska. Rasism i vilken form den än må visa sig innebär en avpersonifiering , en avhumankiserinf  där den grupp hatet riktats mot fråntas sitt människovärde. Ett grupptryck eller en drill där den egna viljan bryts ner till förmån för gruppen eller ledaren.

Rasismens människosyn  står i konflikt med FN-konventionen och Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna. Grundparagrafen stipulerar alla människors lika värde. Det är vår plikt att alltid och överallt ta kamp för att alla människor ska behandlas lika, att ta kamp mot rasism och förtryck  , att se till att förövarna ställs till svars för sina handlingar , sätta ned foten och säga: -Aldrig mer  !

 

– Demokrati och mänskliga rättigheter är storheter som vi inte en gång för alla kan uppnå. Vi måste ständigt kämpa för dem och minnas att människan kan vara sin egen värsta fiende, säger Stefan Einhorn, författare och professor vid Karolinska Institutet.
Han är en av talarna när minnesdagen uppmärksammas på Göteborgs universitet på söndag den 27 januari klockan 14. (Göteborgs fria)

Bilder säger så mycket mer än ord .   Yad Washems Photo Archieve  är ett tidsdokument över Förintelsen av 6 miljoner judar.
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,

  3 comments for “Aldrig mer! #blogg100

Comments are closed.