Tag Archive for Internationellt

En gnista som kan tända en präriebrand.

Bäva månde Arabvärlden. Befolkningen i Tunisien tände facklan  och elden kan snabbt sprida sig till de länder i regionen som styrts med järnhand av despoter. Så här rapporterar en egyptier från Kairo: ”Här i Kairo står det demonstranter utanför tunisiska ambassaden och ropar slagord mot Mubarak. Egyptier byter nu sina profilbilder på Facebook till tunisiska…

Vem tjänar Nato?

Alfred Nobels fredspris ska ges åt den som har verkat mest eller bäst för folkets förbrödrande och avskaffande eller minskning av stående arméer Ingen är okunnig att det priset gavs till president Barack  Obama. Idag har samme president undertecknat en artikel på Brännpunkt i Svenska Dagbladet . En artikel som är ett  försvarstal av Natos…

Kina skyr inga medel.

Norge i fokus för USA och Kina. USA spionerar på norrmän och kineserna är förbannade på Nobelkommittén som gav Liu Xiaobo fredspriset.  Enligt den danska tidningen Politiken har de europeiska ambassaderna i Oslo fått ett hotbrev om konsekvenser om de deltar i fredsprisceremonien i december. Sverige deltar och låter sig inte hotas enligt en talesman…

Nordisk förbundsstat, ja tack.

En nordisk förbundsstat säger över 40% av oss i norden ja till.  Fördelarna skulle vara många om man får tro historikern Gunnar Wetterberg: En nordisk förbundsstat med dess 25,3 miljoner invånare skulle göra Norden till världens 10:e största ekonomi. Norden skulle ha en given plats i de internationella rådslagen EU, G20 och FN och därmed…

Ett val som inger hopp.

Årets pristagare är den  kinesiske regimkritikern Liu Xiaobo. Ett val som respekteras  av de flesta om vi bortser från den  kinesiska regimen. Liu Xiabo sitter fängslad för att aktivt arbetat för ökad demokrati i Kina. Intressant och lovvärt av Nobelkommittén att utgå från en positiv definition av fred.  Fred är ju så mycket mer än…

Dold agenda bakom hotbilden?

Säkerhetstjänster i olika länder varnar för terroristattacker i Europa.  Råden som ges är att vi ska vara vaksamma. På vad och hur ges inga svar.  Meningslösa råd som oroar. Råd som kanske saknar grund då hotbilden eskalerats  allt eftersom efter rundgång hos olika säkerhetstjänster likt en pestsmitta med snabb spridning. Senaste veckans terrorvarningar är en…

Sätt kraft bakom orden.

Fredsförhandlingarna som pågått mellan Israel och palestinierna  i skymundan    riskerar att haverera.  Som brukligt är får man tillägga. Byggstoppet  av nya bosättningar på Västbanken som Israel efter påtryckningar  ovilligt gick med på  går ut idag. Risken är stora att Israel fortsätter  en verksamhet som står i klar strid med internationell rätt. Bosättningarna är olagliga…