Etikett: euron

Allt är inte vad det synes vara.

Avsikten med Europakten är inte primärt att stödja krisdrabbade länder. Nej syftet är att hålla banker och  kreditgivarna skadeslösa. Över 100 miljarder vill Reinfeldt och Borg använda för det ändamålet. Över 100 miljarder av våra skattepengar samtidigt som herrarna  gärna…

Agerar Björklund murbräcka åt Reinfeldt?

Ett i grunden sjukt valutasystem ska till varje pris räddas med sparbeting och utförsäljningar. Trettio miljarder ska Sverige låna ut till IMF som ska rädda euron. Vad händer med de pengarna om och när euron rasar samman? Mattias Lundbäck som…

Lämnar Reinfeldt walk over till EU?

Demokratin sätts på undantag då marknaden ska blidkas. Reinfeldt håller inte ord. Det har vi redan fått erfara. Nyligen lovade han att skattebetalarnas pengar inte skulle gå till Greklands banker.  Idag har han efter bifall i EU-nämnden gett klartecken till…

Bakom den ekonomiska krisen.

Larmrapporterna avlöser varandra om ekonomier i kris.   Statsskulder som eskalerar, statsobligationer vars värde sjunker och en allt oroligare marknad med bottennotering efter bottennotering på börserna världen över inte bara i Europa.Människor som drabbas talas det mindre om. Krisen närmar…

Marknaden styr besluten.

Någon folkomröstning blev det inte i Grekland. Det satte EU och börserna runt om i världen stopp för.  Idag är det marknaden som styr och politikerna är satta på undantag.En fd vice ordförande för ECB som premiärminister i Grekland  kan…

Slutet är nära?

Tecknen har funnits där länge. Nu är vi där. Ingen kan blunda för att att vi är mitt uppe i en ny kris. Börsen är den tidigaste konjunkturindikatorn och börsen pekar nedåt. Den europeiska skuldkrisen och oron för den amerikanska…