Tydligare än så kan det inte bli.

Sverigedemokraterna i Sveriges riksdag fortsätter att dra till sig medias uppmärksamhet.

Idag genom att helt sonika tåga ut från Storkyrkan i protest mot biskop Biskop Eva Brunnes tal om människors lika värde. SD är verkligen ett parti som utmärker sig. (SD) såg Eva Brunnes ord , som ett direkt och personligt påhopp på deras ”rörelse”.  Uttåget ur Storkyrkan bekräftar bilden av ett främlingsfientligt och i grunden rasistiskt parti.

Utdrag ur Eva Brunnes predikan l i Storkyrkan:

Vi som tror på människors värdighet och lika värde, oavsett vilket land vi är födda i, oavsett vilket kön eller vilken ålder vi har, oavsett hur vår sexuella orientering tar sig uttryck, vi tror och hoppas att ni har den fortsatta förmågan att säga: Jag vill tala med dig, och den fortsatta längtan att ställa frågan: Vad vill du att jag ska göra för dig? Och känna den stora glädjen i de förändringar som detta kan göra.
Igår kväll samlades många tusen människor i Stockholm och i olika delar av landet för att ge sin mening till känna. Ropa ut sin avsky mot det som gör skillnad på människor. Den rasism som säger att du är inte lika mycket värd som jag. Du ska inte ha samma rättigheter som jag. Du är inte värd ett liv i frihet. Och detta av en enda grund – att vi råkar vara födda i olika delar av vår värld. Det är inte värdigt en demokrati som vår att göra skillnad på människor. Det är inte möjligt för troende människor att göra skillnad på människor. Det är inte värdigt människor att göra skillnad på människor.

Sverigedemokraterna vände ryggen åt grundprincipen  i FN:s deklaration om mänskliga rättigheter, människors lika värde. Tydligare än så kan det inte bli.

Bloggat: Kent Persson,Peter Andersson
Media: AB , DN , Exp1, SvD1,
Andra om eva brunne, storkyrkan, , , , , , , , Intressant

  10 comments for “Tydligare än så kan det inte bli.

Comments are closed.