Satsning på högre utbildning och ”tak över huvudet”.

Bristen på  bostäder är ett jätteproblem för studenter som antagits till en utbildningsplats.

Varje höst letar studenter bostad i  Jönköping. Alla har inte turen på sin sida. Beskedet från de rödgröna om subventioner och skattelättnader för att få fram bostäder är därför ett välkommet besked även om det inte hjälper de  som idag får tacka nej till en studieplats på grund av att de inte hittat tak över huvudet.

Jag lyssnade på en utfrågning av politiker om partiernas syn på bostadspolitik som anordnades av HSB mitt på Hovrättstorget i Jönköping häromdagen. Kommunens oförmåga att skaffa fram tillräckligt med studentbostäder var på tapeten. Döm om min förvåning när kommunalrådet Acko Ankarberg(KD) smiter från problemet genom att helt frankt påstå att problemet löser sig så småningom. En bit in på hösten är köerna borta sa hon. Att kön försvunnit på grund av att studenter lämnat utbildningsplatsen och Jönköping  då de inte hittat bostad  fanns inte i Acko Ankarbergs föreställningsvärd.

[Uppdaderat 29 aug ]

[ Då Peter Persson (S) ställdes mot väggen med påpekandet att bostadsbristen även fanns under förra mandatperioden då han var kommunstyrelsens ordförande gav han samma svar som Acko Ankarberg med en viktig  skillnad. Han  hänvisade även till att slopade  bostadsubventionerna  påverkat byggandet av hyresrätter negativt och därmed spätt på bristen av studentbostäder. ]

Satsningen på den högre utbildningen som de rödgröna presenterade idag  uppgår till 6,6 mdr under mandatperioden.

  • 6 000 fler platser i högskolan och yrkeshögskolan från 2011.
  • 200 miljoner kronor 2011 och 400 miljoner från 2012 på fler lärarledda timmar.
  • 40 miljoner kronor från 2011 på mer praktik i högskoleutbildningarna.
  • Sänkt skatt för studentbostäder och investeringsstöd för hyresrätter inklusive studentbostäder.
  • […]

En hundralapp mer i månaden under 2011 är knappast något som studenterna jublar över.
Ytterligare 500 kr, som en ”reformambition” under resten av mandatperioden. Inget bindnande löfte med andra ord.

Bloggat: Peter Andersson, Röda Berget, Martin Moberg, Johan Ulvenlöv

Mer att läsa
Förslaget i sin helhet.
DN1 SvD12, AB1, Exp.

Läs även andra bloggares åsikter om , ,, , , , intressant

  3 comments for “Satsning på högre utbildning och ”tak över huvudet”.

Comments are closed.