Undfallenhet är inte respekt!

När domslutet mot de svenska journalisterna som fängslats i Etiopien kom höjdes kritiska röster mot regeringens och i synnerhet  Carl Bildts tystnad.  Andra menade att den tystnaden var befogad då man måste respektera andra länders lagar.  Det är ett resonemang jag håller med om till viss del.  Det innebär inte att man som i Carl Bildts fall går ut med desinformation som försvårar . Tidigt stod det klart att åklagaren i rättegången mot  Martin Schibbye och Johan Persson  hävdade att de båda inte var journalister utan använde den yrkesbeteckningen som  täckmantel .  Carl Bildt förstärkte den bilden .  Ett oförlåtligt felgrepp som kan ha fällt avgörandet då  de fälldes på samtliga åtalspunkter,  även terrorism.

Jan Eliasson, fd utrikesminister menar att det svenska uttalandet efter domen hade kunnat komma tidigare:

Man hade redan från början tydligt kunnat klargöra att det var ett journalistiskt uppdrag. Det fanns ett intryck efter Bildts första uttalande att det  var turism, praktiskt taget.(TT, SvD pappersupplagan)

Att vara behjälplig och bidra att all fakta läggs fram är att visa respekt såväl för de gripna svenska journalisterna som den etiopiska rättsprocessen,   Här har såväl Carl Bildt som Fredrik Reinfeldt  agerat undfallande och fallerat.

Carl Bildts tidigare koppling till Lundin Oils verksamhet i Etiopien  är bestickande. Det var ju den verksamheten de båda svenska journalisterna  ville titta närmare på på plats.

Nu när USA så tydligt markerat inför den etiopiska regeringen vikten av en fri press kanske vi kan få se Bildt och Reinfeldt sätta fart  och att EU gör ett liknande uttalande .

Media: DN, 1,  SvD,1,2,3,4AB,  Ex, AB1,DN 1,2

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , ,

  5 comments for “Undfallenhet är inte respekt!

Comments are closed.