Självbestämmande ska inte gälla alla boende i Sverige…

...om beslutsfattare får bestämma.

EBO, lagen om eget boende bidrar till ökad segregation då nyanlända väljer att bosätta sig i invandrartäta områden nära ett nätverk.
Fungerar inte boendet återstår för många den svarta bostadsmarknaden. I det läget vill kommuner skrota EBO istället för att gå till roten med det som fallerar.

Varför det tänkta boendet inte kontrolleras för att undvika en ond spiral med missnöje och ”inlåsning”är märkligt.

Sanslöst att skrota människors bestämmanderätt över eget boende istället för att råda bot på den svarta marknaden.

30/100 #blogg100

Andra om , ef=”http://bloggar.se/om/Inl%E5sning” rel=”tag”>Inlåsning, , , , ,

  2 comments for “Självbestämmande ska inte gälla alla boende i Sverige…

Comments are closed.