Tag Archive for inlåsning

Självbestämmande ska inte gälla alla boende i Sverige…

…om beslutsfattare får bestämma.EBO, lagen om eget boende bidrar till ökad segregation då nyanlända väljer att bosätta sig i invandrartäta områden nära ett nätverk. Fungerar inte boendet återstår för många den svarta bostadsmarknaden. I det läget vill kommuner skrota EBO istället för att gå till roten med det som fallerar. Varför det tänkta boendet inte…