Sahlgrenska och ett kroppsminne som spökade. (2)

Har vi kroppsminne?

Att döma av min reaktion idag är det så. Var jag är? På Sahlgrenska sjukhuset i väntan på en ultraljudsundersökning.

Sahlgrenska är förknippat med tidigare starka upplevelser som jag tror triggade när jag gick in genom huvudentrén.

Sahlgrenska är  ett universitetssjukhus som är enormt stort. Här har nya varsel lagts om neddragningar som kommer att drabba vissa undersökningar och operationer samt personal. Det handlar om nedskärningar på ett sjukhus som redan är hårt ansträngt. Hur det kommer att påverka patientsäkerheten vågar jag inte tänka på. Hur länge/långt ska detta få fortgå/gå?

Privatiseringar har eroderat den offentliga vården och jobbskatteavdragen har skapat hål i statens och regionernas finanser. I Västra Götalandsregionen har vi fortsatt borgerligt styre. Vad det betyder torde var och en förstå.

Vad gäller min undersökning gick allt väl och allt såg ut att vara okej så långt. Det betyder troligen att narkosläkaren ger  klartecken för operation av mitt knä. Kanske var det insikten om det utfallet som satte igång reaktionen idag och inte kroppsminnet.

  2 comments for “Sahlgrenska och ett kroppsminne som spökade. (2)

Comments are closed.