Rasism eller främlingsfientlighet?


Om vikten av ordens betydelse och begreppens innehåll.

En felanvändning av begreppen kan urvattna begreppens innehåll. Det gäller såväl begreppet rasism som begreppet  främlingsfientlighet.

Den klassiska definitionen av rasism utgår ifrån rasism bygger på en uppfattning om den egna gruppens(rasens) biologiska överlägsenhet medan främlingsfientlighet handlar om den egna gruppens kulturella överlägsenhet. Biologi ses som något statiskt, något som inte kan förändras medan kultur handlar om socialisation och är förändringsbart.

Hur ska man då förhålla sig till rörelser som talar om kulturella olikheter som om de vore statiska, nedärvda  och därmed inte förändringsbara?

Vad blir då skillnaden mellan gårdagens rasism och dagens främlingsfientlighet? Hur ska vi kunna bekämpa rasism om vi inte vågar se att den finns där utan  istället tonar ner?

Sverigedemokraterna använder idag inte rasbegeppet utan talar om kultur och etnicitet. Men grunden är densamma,synen på vi och dom och att det är skillnad på folk och folk.

Om vi hela tiden flyttar gränsen för vad som kan tolereras och inte längre kallar saker och ting vid sitt rätta namn blir då ett rasistiskt parti mindre rasistisk?

En dikt att fundera över är Tage Danielssons dikt “Om vikten av betydelsen“. En dikt med fler dimensioner än den synligt uppenbara!

Lästips:”Ingen slump med grov rasism i SD”, Anders Lindeberg;” Ras och rasism i svensk och amerikansk politik”,Ulf Bjereld

Media: AB1,SR,Ex1,DN1,SvD12,DN23

Läs även andra bloggares åsikter om , , , ,


  1 comment for “Rasism eller främlingsfientlighet?

Comments are closed.