Polisen skyddar miljöförstörelse

I går visades bilder i Rapport/Aktuellt  på polispiketer som som stod i kö för att köra ombord på Gotlandsfärjan.

Det var ett ett 70-tal poliser som ska skydda kalkbrytning på norra Gotland. En insatsstyrka som ska skydda de som förstör miljön. Miljövännerna som vill skydda Ojnareskogen på norra Gotland ska i stället stoppas.Man häpnar.

Polisen  borde skydda   miljön och de som värnar om miljön somoch intede som åsamkar miljön skada.

Den kalkbrytning som planeras på området kommer att påverka skogen och alla de djur och växter som finns i området.

Mark och miljööverdomstolen beviljade den 5 juli i år tillstånd till kalkbrytning i det oerhört värdefulla naturområdet Bunge på Gotland. Täkttillståndet bryter mot såväl miljöbalkens bestämmelser som EU:s bindande miljölagstiftning varför Naturskyddsföreningen nu har överklagat domen.(Naturvårdsverket)

Fakta:

* Ojnareskogen är ett mycket naturkänsligt område som ligger sida vid sida med Natura2000-områden – naturmiljöer så unika att Sverige avtalat med EU att skydda dem. Det ligger också alldeles intill Gotlands största vattentäkt Bästeträsk. Ett av huvudproblemen med exploateringen, enligt bland annat Naturvårdsverket, är att den kan leda till ödesdigra konsekvenser för färskvattentillgången på norra Gotland.

* Ojnareskogen består av 80 procent så kallade nyckelbiotoper och där finns 265 rödlistade arter, tre av dem finns bara där i hela världen. Skogen ingår i utförandeplanen för nationalparker 2009-2013.
Nordkalk förväntas kunna bryta kalk för 15 miljarder kronor och ge arbetstillfällen till omkring 60 anställda i 25 år.(Internationalen)

Media: SvD AB GP HD & Röda Malmö

——————————————————

Uppdaterat 1 september

Lästips: “Politikerna som offrade Gotland”, Eva Franchell, Aftonbladet

—————————————————–


Andra bloggar om ojnareskogen, miljö, Gotlandpolis, samhälle, politik,

Please follow and like us:

  10 comments for “Polisen skyddar miljöförstörelse

 1. 28 augusti, 2012 at 08:22

  Jag har tidigare skrivit om saken. Video finns också:
  http://skvitts.wordpress.com/2012/07/18/vad-handlar-protesterna-pa-gotland-om/

  /Skvitt

 2. Anders Isaksson
  29 augusti, 2012 at 21:40

  Du har aldrig funderat på att polisen måste agera enligt det uppdrag som myndigheten har? Det vore väl förödande för demokratin om polisen själv skulle ta politiska beslut om hur de skall agera i olika frågor. Då, om inte förr, skulle vi få en stat i staten som skulle agera självständigt från landets demokratiska styrelseskick.

  Även om jag i sak kan sympatisera med de som vill skydda det aktuella naturområdet vill jag inte ens föreställa mig hur det skulle vara om polisen till exempel vid nästa års 1a maj skulle strunta i att skydda demonstrationstågen och istället skydda de motdemonstranter som alltid försöker störa, med eller utan våld.

  • 29 augusti, 2012 at 21:56

   Har Du aldrig ställt dig frågan varför 70 välutrustade poliser från Stockhollm skickas iväg för att mota bort fredliga demonstranter?
   Di tycker inte att den insatsen verkar n aning överdimensionerad?
   Varför börja hugga ner skogen innan frågan prövats i domstol?

   • Anders Isaksson
    30 augusti, 2012 at 01:20

    Som jag försökte påpeka så anser jag i sak att området bör skyddas, utan att ha satt in mig i alla detaljer.
    Dock kvarstår min ståndpunkt att polisen inte själva kan eller får ta ställning till sakfrågan och därmed inte heller om de skall genomföra insatsen eller inte.

    Om insatsen är underdimensionerad, överdimensionerad eller helt rätt dimensionerad är inget som jag kan uttala mig om. Det kan endast de som har den typen av frågor som profession, i detta fall polisen eller andra med motsvarande kompetens. Detta oavsett vad AB eller andra kvällstidningar sätter för braskande rubriker för att sälja lösnummer eller dra till sig läsare till sin webbplats.

    Frågan om det är rätt att börja avverka innan frågan prövats i HD är över huvud taget inget som polisen skall lägga sig i. Det du bör fråga dig är den beslutskedja som i första läget begärt hjälp från polisen. Det är där vi skall söka efter svar.

    Polisen, och då menar jag de enskilda individerna, ställs många gånger inför situationer som jag tror att de helst skulle vilja slippa men då vi lever i en demokrati är detta något som tyvärr händer.
    Tror t.ex inte att den här polisen uppskattar sitt uppdrag –> http://bilderblogg.se/dagens-bild/dagens-bilder-nazister-i-stockholm.htm

    • 30 augusti, 2012 at 02:03

     Du menar att polisen bara gör sitt jobb och därmed inte är ansvariga för utfört uppdrag.
     Jag kan delvis hänga med på det resonemanget men det kan i sin förlängning vara ett farligt resonemang. Någon annan har gett ordern, en högre auktoritet varför de/vi som utför handlingen inte har något ansvar.
     När vi gör så befinner vi oss i ett agenttillstånd. Vi har hängt av oss vår personliga moral och beter oss som auktoritetens – chefens, befälets, ledarens villiga verktyg. “Vi gör bara vårt jobb”, urskuldar de/vi oss. De/vi lyder bara order.
     I vissa situationer är det de som ifrågasätter och vägrar lyda order och som tar eget ansvar som gör det rätta.
     Sedan håller jag dock med dig om att någonstans i beslutskedjan finns de som fattat det ödesdigra beslut som satt igång händelsekedjan.
     Märkligt att man inte kunde vänta med avverkningen tills Högsta domstolen fattat beslut i frågan.

     Den bild du hänvisar till rör en händelse av helt annan karaktär.

     • Anders Isaksson
      30 augusti, 2012 at 11:02

      Jag förstår vart du vill leda diskussionen genom att skriva “Vi gör bara vårt jobb”, men jag tänker inte gå den vägen, för de situationer man osökt kommer att tänka på kan över huvud taget inte jämföras med den polisinsats vi nu talar om.

      Människan har en fri vilja. Var och en av oss har fri vilja att välja göra goda handlingar eller att göra onda handlingar. Detta gäller då givetvis även polisen och andra organisationer och individer med liknande roller i vårt sammhälle.
      Som polis har man gjort valet att tjänsten även kommer att innebära situationer där man måste utföra uppgifter som kanske inte är så trevliga. Vare sig det gäller att ta hand om asberusade tonåringar, hindra våld mellan olika demonstranter (som bilden illustrerade) eller göra en insats för att hindra demonstranter som vill stoppa genomförandet av något politiskt beslut som man kanske inte helt ställer upp på själv.

      Om man kommer till den en punkt i livet där man inte kan kompromissa med sitt samvete får man söka sig till andra roller.

      Dock, de situationer som vi upplever och har upplevt i Sverige är ljusår från t.ex. den franska polisens insats för att under kriget samla ihop Paris judar för transport till Drancy, eller de senaste tidens polisinsater i Moskva. Där kan vi verkligen tala om att polisen har agerat som maktens lydiga verktyg.

      Att enskilda polismän agerar enligt order skall vi vara tacksamma för. Inte för att de skulle vara “chefens, befälets, ledarens villiga verktyg” utan för att detta även hindrar att olika situationer helt spåra ur med polisvåld som följd.

      De stora majoriteten av poliser är vanliga hyggliga personer som du och jag, som har valt ett ganska utsatt yrke och som i nästan 100% av fallen gör ett bra jobb. Så låt oss vara rädda om dem.

      Skall vi söka problem och orsaker så måste vi förflytta oss uppåt i beslutskedjan, upp till politisk nivå till de som stiftar våra lagar. När det gäller det aktuella fallet med avverkningen så skulle jag gärna se en redogörelse för hur besluten har tagits och varför man inte inväntar utslaget från HD.

      • 30 augusti, 2012 at 11:40

       -“Skall vi söka problem och orsaker så måste vi förflytta oss uppåt i beslutskedjan, upp till politisk nivå till de som stiftar våra lagar. När det gäller det aktuella fallet med avverkningen så skulle jag gärna se en redogörelse för hur besluten har tagits och varför man inte inväntar utslaget från HD.”
       Givetvis är det så.

       När det gäller den skog som skövlas på Gotland för att bereda väg för kalkbrytning så går den inte att ersätta. Man trampar på och förstör miljön för växtlighet och djurlivet för att inte tala om risken för att vattentäkten blir obrukbar. Det borde vara allas vår uppgift att värna vår miljö innan det är för sent.

      • 1 september, 2012 at 01:41

       Lästips: “Politikerna som offrade Gotland”, Eva Franchell, Aftonbladet
       http://www.aftonbladet.se/ledare/ledarkronika/evafranchell/article15342193.ab

 3. Anton
  30 augusti, 2012 at 22:36

  För kännedom:
  117 SVT Text Torsdag 30 aug 2012
  INRIKES Publicerad 30 augusti

  Nordkalk utreds för miljöbrott

  Nordkalk, som har fått tillstånd att
  anlägga den omstridda kalktäkten
  i Ojnareskogen, utreds för miljöbrott,
  rapporterar helagotland.se.

  Polisanmälan gjordes i maj och hand-
  lar om att miljöfarligt avfall från
  kalkindustrin misstänks ha dumpats
  i stenbrottet Klinthagen på norra
  Gotland för att sedan täckas över
  med sten.

  -Vi har hållit ett antal förhör som
  styrker polisanmälan, säger polisins-
  pektör Hans Thulin. Nordkalks kommuni-
  kationschef anser att polisanmälan är
  felaktig.
  Inrikes 101 Utrikes 104 Innehåll

Comments are closed.