Nyfiken på toppkandidaterna i EU-valet?

Malin Björk (V) var först ut i SVT:s utfrågning av partiernas toppkandidater inför EU-valet.Ett val som inte tycks röra upp några hetare känslor.

imageMånga väljer soffan framför valurnorna. Varför försökte grannkanalen reda ut.

Om folk tror att det inte spelar någon roll att rösta i EU-valet tar de miste. EU-parlamentet har fått mer att säga till om.Ministerrådet kan inte som tidigare bakom stängda dörrar fatta beslut över de folkvaldas huvuden. Vad många kanske inte tänker på är att EU fattar allt fler beslut i form av så kallade direktiv vilka är tvingade att införa i svensk lag.

SVT:s utfrågning av Malin Björk (V) gav viss inblick i hur vänsterpartiet vill agera i EU-parlamentet. Malin Björks långsiktiga vision för EU är ett rättvist,jämlikt EU med full sysselsättning, ett EU som rivit den elektroniska övervakningen av gränserna utåt och som förmår att ta emot flyktingar från krigshärjade länder som Syrien på ett värdigt sätt, ett EU som som har en djupare syn på vad som mensa med fred än enbart nedrustning.

Den som vill veta mer om Vänsterpartiets syn på Eu och hur arbetet inom EU bör bedrivas kan läsa här.

Media:DN123456,

  1 comment for “Nyfiken på toppkandidaterna i EU-valet?

Comments are closed.