Behovet inte plånboken ska styra vården.

I dag presenterade de rödgröna sin sjukvårdspolitiska överenskommelse Vård i världsklass.

Det är en  överenskommelse som ska garantera att sjukvården ska ges efter behov och finansieras efter bärkraft. Idag är det plånboken som styr vilken vård Du erbjuds. Dubbel taxa hos en privatpraktiserande specialist finansierad med skattemedel kan ge dig förtur i kön.

I Jönköping finns det exempelvis endast en handkirurg  på sjukhuset varför det är nästintill omöjligt att få en enkel operation genomförd.  Om det beror på att ortopeder valt att öppna eget vet jag inte. Hur som rekommenderades jag av min läkare på vårdcentralen att ta en sådan kontakt privat.  Högerhandens fingrar har vridit sig en efter en och opererats allt eftersom.   Nu i privatiseringens tidevarv  får jag antingen leva med en allt  mer högervriden pekfinger som värker eller söka privat vård. Ett banalt exempel kan tyckas. Ett faktum dock att vården fungerade mycket bättre tidigare. Om utvecklingen fortsätter har vi snart en amerikaniserad sjukvård där vi vid en allvarlig sjukdom som cancer inte har råd att söka hjälp. Därför välkomnar jag de rödgrönas förslag:

– Det är patienter med de största behoven som ska prioriteras först. Att använda den offentliga finansieringen som bas och i samma vårdföretag erbjuda tilläggstjänster med privat finansiering är inte acceptabelt. Kvaliteten riskerar att urholkas i den verksamhet som finansieras med skattemedel. Viljan att betala skatt minskar. Det skapar klyftor mellan de som kan betala och de som inte kan, säger Mona Sahlin.
– Vi sätter stopp för gräddfiler i vården. En grundläggande förutsättning för att behoven ska styra är att privata sjukförsäkringar inte ska blandas in i den offentligt finansierade vården. Regeringen har öppnat för en farlig utveckling som riskerar att tudela vården. Vi kommer att vända denna utveckling, säger Lars Ohly.
– Vi måste få stopp på den omfattande felmedicineringen av våra äldre. Därför föreslår vi en Lex Gulli för att komma tillrätta med läkemedelsvanvården, säger Peter Eriksson. – All information om en patient ska samlas på ett ställe så att patienten slipper berätta sin sjukdomshistoria vid varje ny vårdkontakt. Vi genomför därför reformen med En patient en journal. Det s. tärker kvaliteten och säkerheten inom vården, säger Maria Wetterstrand. (utdrag ur Vård i världsklass)

Bloggat Martin Moberg, Ulrika Falk, Peter Andersson

Läs även andra bloggares åsikter om , , , ,, , , , intressant

  2 comments for “Behovet inte plånboken ska styra vården.

Comments are closed.