Moderaternas saga som arbetarparti förbi?

Idag presenterade  SCB:s sin väljarundersökning för maj. Det är den mest seriösa och välavvägda opinionsundersökning som görs  och den visar att de rödgröna har ett stort övertag över alliansen. Vore det val idag skulle den moderatledda regeringen få lämna regeringstaburetterna. Oppositionen leder nämligen klart i SCB:s majundersökning med 50,2  mot 44,2 procent. 20%  osäkra tyder på att årets val kan bli en riktig rysare.

Ända sedan 1973 har SCB:s majundersökning visat vem som vinner valet. De två senaste mätningarna av Novus och Demoskop har dock pekat ut alliansen som valets vinnare. Men det är viktigt att hålla i minnet att de undersökningarna inte har varit statistiskt säkra.

Moderaterna inget arbetarparti

Moderaterna som det nya arbetarpartiet har varit missvisande. När allt fler får upp ögonen för att jobbskatteadraget till sist hamnar i arbetsgivarnas fickor kommer moderaterna att förlora väljarunderlag. Jobbskatteavdraget baseras på en nyliberal ekonomisk  teori. Avdragets dolda agenda var att påverka löneutvecklingen negativt. Trots fagert tal är det inte arbetare och tjänstemän  moderaterna värnar om. Moderaterna är inget nytt arbetarparti. Det är ett gammalt högerparti.

Förtroendet punkteras av vårslöshet med fakta.

En regering vars företrädare dribblar med siffror tappar snart väljarnas förtroende. Ulrika Falk visar hur utanförskapet ökat under alliansens fyra år vid makten. ETC och Ilsemarie rapporterar om hur Försäkringskassan går regeringens ärende och iklätt sig rollen av valarbetare. Maud Olofsson målar upp en bild av verkligheten som visat sig vara en ren lögn. Statsministern och finansministern hanterar siffror för att måla en bild som passar.

Fyra år till med den moderatledda regeringen skulle leda till fortsatt ökade klyftor och en välfärd som monteras ned bit för bit.

Boggat: Jinge, Klar framgång för de rödgröna, Martin Moberg, Vikten av att göra korrekta jämförelser, Svensson, Vinner oppositionen valet? Karin om socialdemokraternas tillbakagång,

ab12 dn ex gp,svd
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , intressant

  7 comments for “Moderaternas saga som arbetarparti förbi?

Comments are closed.