Kåkstäder konserverar utanförskapet.Jag är emot tiggeriförbud men vid kampen för kåkstäder går gränsen.

Att slå vakt om romers rätt att bo utan sanitära anordningar i skjul  eller under bar himmel på en ödetomt mitt i Malmö kan aldrig vara vägen framåt. Den kampen är bakåtsträvande. Den hjälper inte romer vare sig ur fattigdom eller att integreras i samhället . Tvärtom konserveras utanförskapet.

Integrera romerna i vår välfärd och ge dem samma rättigheter och skyldigheter som andra EU-medborgare som vistas i landet. Det förutsätter att samma spelregler gäller för alla. Kåkstäder vare sig i  eller utanför tättbebyggt område är inte tillåtet, har inte varit tillåtet i modern tid och ska inte heller vara det.

Det var på tisdagsmorgonen som polisen stormade migrantlägret i Malmö. Alla migranter lämnade lägret efterhand och flera av dem tog sig utanför statshuset för att få svar på var de skulle ta vägen.
Stefan Löfven poängterar att det i stor utsträckning handlar om EU-migranter från Rumänien och Bulgarien.
– Där har vi ju ett samarbetsavtal med Rumänien och jobbar på ett tillsammans med Bulgarien. De får komma hit självfallet och vara här en tid, men i det långa loppet är det deras egna länder som måste ta ansvar för att de får arbete, utbildning, och bostad i sitt land. Det har inte Sverige ansvar för. (AB)

Flera människorättsorganisationer kritiserar Malmös hantering.  Civil Rights Defenders menar att Malmö kränker romernas mänskliga  rättigheter och hänvisar till beslut i Europadomstolen om att romer inte få utsättas för tvångsavhysningar om de inte samtidigt erbjuds alternativ till boende.

Lästips:  En del av Sveriges rasistiska historia reproduceras nu, Myndigheterna bryter mot mänskliga rättigheter, FN-rapportör kritiserar avhysningen av EU-migranter,Så stort är Sveriges ansvar

Uppdaterat: Göteborg stoppar läger tidigare (GP)
Andra om , , , , ,Subscribe
Notify of
guest

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

11 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Jinge
8 years ago

Man kan aldrig integrera utländska medborgare i vår välfärd. Det Sverige kan ställa upp med är sjukvård, ingen annan vård. Socialt bistånd möjligen när det gäller rådgivning, men utländska medborgare får vända sig till sin ambassad om de behöver ekonomisk hjälp, t.ex. med sin hemresa. Att kommuner ändå betalar för hemresan i vissa fall beror i så fall på att ambassaden vägrar, de har fått hemresan betald tidigare. Vad ”i vår välfärd” du avser begriper jag inte efter att ha jobbat åt socialtjänsten i 25-30 år. Har en EU-medborgare inga pengar så kan man möjligen bjuda på en bussbiljett till Östermalmsgatan i Stockholm där ambassaden ligger. Om det är att ”integrera” dem i vår välfärd så ok…

Sveriges kommuner har nog med utgifter för sina egna medborgare. Det finns inget utrymme i socialtjänstlagen som är tillämpbart, däremot finns det klara och tydliga direktiv som säger just det jag har skrivit här. Eller menar du ngt helt annat med ”Integrera romerna i vår välfärd”? De HAR redan samma rättigheter och skyldigheter som andra icke svenska EU-medborgare

Jinge
8 years ago

Akut sjukvård, benbrott, infarkt, stukad fot etc. Inte kroniska sjukdomar…

Jinge
8 years ago

Det är förstås intressant att se att du vill ”integrera romer i vår välfärd”, vilka andra länders befolkningar anser du oxo ska integreras? Romerna har redan samma rättigheter och skyldigheter som andra EU-medborgare som vistas i landet, det är inte skillnad på någon punkt.

Jag får inte heller bosätta mig på annans mark, allemansrätten ger folk rätt att övernatta i t.ex. tält EN natt utan att fråga markägaren om lov, och då ska de välja en plats som inte stör andra människor som vistas i området. Men förklara nu hur du menar Christina!

Jinge
8 years ago
Reply to  annarkia

”För det första är det inte okej att i det här sammanhanget hänvisa till utländska medborgare i allmänhet. Om man delar upp romer efter medborgarskap eller kallar dem “utsatta eu-medborgare” så ignorerar man det faktum att den romska kampen för rättvisa sträcker sig över nationsgränser. Det handlar inte om utsatta individer. Det handlar om en utsatt och diskriminerad europeisk folkgrupp.”

Helt korrekt. En folkgrupp som i alla avseenden har en rumänsk nationalitet och som Rumänien har ansvar för. Enligt EU:s mänskliga rättigheter, som Rumänien ratificerat, så är det Rumänien som har ansvaret för dessa människor. Följer inte landet de regler som de själva undertecknat så bör det tas upp av EU-kommissionen.

”För det andra finns det fler lagar/konventioner som är tillämpbara än socialtjänstlagen ex FN:s deklaration om mänskliga rättigheter och Barnkonventionen apropå hur avhysningen gjordes i Malmö. Man kunde ju åtminstonde ha erbjudit ett alternativ boplats på kommunal mark som kunde drivas och skötas av frivilligorganisationer och romerna tillsammans. Det finns ju också anledning att fundera över om inte människors väl och ve står över lagen.”

Nej. Rumänerna är formellt turister och skall, om de inte klarar sitt boende och uppehälle i övrigt, ges bidrag till hemresa, och det på Rumäniens bekostnad. Jag tvivlar inte en sekund på att Rumänien diskriminerar dem, men Rumänien har ansvaret och Det ska inte vi befria dem från. I så fall ska de ha flyktingstatus inom EU, och det har de inte.

”För det tredje till din fråga om välfärden. Jag menar inte att en integration i vår välfärd är gränslös. Låt mig ge ett exempel från Göteborg. I Majorna/Linnè har Räddningsmissionen startat en förskola för hemlösa romska barn vars föräldrar är tiggare. Detsamma gäller barn i skolåldern som får plats i den kommunala skolan… Göteborgs kommun anser att kommunen har ett ansvar för alla barn oavsett varifrån de kommer.”

Att Räddningsmissionen startat en förskola för barnen är bra, men Räddningsmissionen är en privat/frivillig hjälporganisation. De är självklart fria att hjälpa romer och andra som behöver hjälp. Om Göteborgs kommun upplåter plats i skolan för rumänska barn så är det inget hinder så länge det är Göteborgs skattebetalare som står för fiolerna. Det kan under alla omständigheter inte skada de romska barnen.

”Nog kan man dessutom hävda att en kommun ska se till att alla som bor i en kommun har tak över huvudet!
Det är alltid en början och några steg som skulle underlätta livssituationen för en utsatt grupp.
Gudrun Shyman skriver med anledning av Malmös avhysning av romer från Sorgenfri på SVT Debatt:
-”Vem har ansvaret för de EU-medborgare som i enlighet med den fria rörlighetens regelverk har full rätt att vara i landet?
Enligt socialtjänstlagen är det solklart – det är kommunen. Det är kommunen som ska erbjuda något annat, förhoppningsvis bättre, alternativ. Detta har inte skett i organiserad form. Många saknar nu skydd.”

Kommunen har bara ett ansvar i samma stund som barn far illa, då måste man agera. I det här fallet så tvivlar jag på att rekvisiten kan anses vara uppfyllda eftersom det handlar om utländska medborgare. De kan förpassas till sitt hemland för att myndigheterna där ska agera. Om de rumänska myndigheterna INTE gör det så flyttas inte ansvaret med automatik till Sverige. Vistelsebegreppet är i det här fallet satt ur spel om inte barnen kan anses vara utsatta för allvarlig fara, en fara som föräldrarna själva inte är kapabla att avhjälpa.

Jinge
8 years ago
Reply to  annarkia

Subventioneras det av Gbg stad så är det ngt som stadens väljare får ta ställning till.
Tycker du fortfarande att uttrycket ”Integrera romerna i vår välfärd” är korrekt i sammanhanget?

Lydnad? Eh..? Som tjänsteman på soc ska man följa lagar och regler..

Jinge
8 years ago
Reply to  annarkia

”Lagar och förordningar ska tolkas.”

Nej, lagar och förordningar ska följas. De ska vara skrivna på ett sätt så att det framgår vad lagstiftaren menar, och normalt så ska det om inte annat vara fastlagt i lagarnas förarbeten. Men vi kommer inte längre här känner jag, lagar ska vara så tydligt utformade så att man slipper flummiga diskussioner, och det av rättsäkerhetsskäl. Lämnar man öppet för individuella tolkningar utifrån tycke och smak hit eller dit så har man misslyckats som lagstiftare. Men det är väl så det är, själv har jag läst en massa poäng i socialrätt, och då präglas man givetvis av det. Har man dessutom en arbetsledande funktion så har man oxo det direkta ansvaret för att beslut som fattas ligger i linje med lagstiftarens ambitioner. Särskilt viktigt när kvarts-, halv- & helbasar har en utvidgad delegation (beslutsrätt) när det gäller att fatta beslut om t.ex. bistånd enligt SOL § 6 och de andra lagarna inom socialtjänsten.

Att köra ett eget race leder tveklöst till felaktiga beslut, något som respektive SN ska ha koll på, plus ansvar för att det inte sker. Men vi kommer inte längre i den här diskussionen eftersom den inte längre handlar om lagstiftarens intentioner utan mer om ideologi, något som lagarna själva ska motverka. Mao blir det EOD från min sida…