Tag Archive for EU-medborgare

Kåkstäder konserverar utanförskapet.

Jag är emot tiggeriförbud men vid kampen för kåkstäder går gränsen. Att slå vakt om romers rätt att bo utan sanitära anordningar i skjul  eller under bar himmel på en ödetomt mitt i Malmö kan aldrig vara vägen framåt. Den kampen är bakåtsträvande. Den hjälper inte romer vare sig ur fattigdom eller att integreras i samhället . Tvärtom konserveras utanförskapet.…