I övervakningssamhället är vi …

… alla presumtiva terrorister.

eua-espionam-o-mundoHur ska man annars förstå den massövervakning som USA ägnar sig åt. Kreti och pleti. Du och jag. Dom där uppe och alla därunder är måltavlor för USA:s tentakler.
Edward Snowdens avslöjande om Prism och NSA:s verksamhet överträffar all världens  konspirationsteorier. Det är en övervakning som tränger in bakom skinnet på var och en av oss. Det finns information  om  vem vi kommunicerar med, var och när och om vad, färdig att plockas fram närhelst den kan behövas. Av vem och i vilket syfte kan man ju undra. Vid en vårdnadstvist, en konflikt med arbetgivaren eller när? Integritetskränkande och ett brott mot våra mänskliga rättigheter!

Hur påverkas den som är under övervakning? Om samtalen och debatten tysnar  sitter vi snart där med en rumphuggen demokrati.

Det smärtar att  Sverige varit  delaktig i den amerikanska spion- och avlyssningsorganisationerna  hysteriska massövervakning. Inte så konstigt att Carl Bildt  rycker på axlarna och Fredrik Reinfeldt inte vill spekulera.

Mark Klamberg@Klamberg 

Obvious European intelligence services does mass collection and shares with NSA, known in Sweden 2008, see pp. 58-62 http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etudes/join/2013/493032/IPOL-LIBE_ET(2013)493032_EN.pdf

Om det nu är terrorism som är målet med massavlyssningen , något Fredrik Reinfeldt hävdade Oslo härom dagen, varför försöker då hans samarbetspartners i Storbritannien och USA att skrämma  media till tystnad?

När USA:s högste underrättelsechef James Clapper frågades ut i den amerikanska kongressen i går kväll menade han att:
De europeiska länder som just nu visar stor upprördhet över USA:s övervakning, samarbetar i själva verket med USA när det gäller den omfattande övervakningen.(SR)

Är det skademimering som satt i gång i full styrka eller är Angela  Merkels och andra europeiska ledares upprördhet bara ett spel för galleriet?

Europarlamentet har tagit ett steg i rätt riktning och ställer krav på att EU ska lägga  Swiftavtalet på is och tillsätta  en undersökningskommission för att ta reda på vad USA sysslar med.1

Den svenska EU-kommissionären Cecilia Malmström (FP) som är ansvarig för frågan gör vad hon kan för att SWIFT-avtalet inte ska sägas upp eller ens suspenderas. Hon lär ha frågat USA om oegentligheter försiggår och fått svaret att så inte är fallet. Där ser man!

I valet 2014 kan vi visa de politiker  som varit  USA behjälpliga i den hysteriska massövervakningen var skåpet ska stå.Det är politiker som inte gjort sig förtjänta att föra vår talan i Sveriges Riksdag eller i Kommuner och Landsting!

Lästips: Ingen är oskyldig i övervakningssamhället(Pen-klubbens ordförande i DN), ”I denna svenska domstol är målens blotta existens hemlig och parterna alltid rörande överens ” (Dagens Juridik)

Media: DN1234567,SvD12345, IDG123  & Jinge på  bilderblogg.se & Anna Troberg & Anders Romelsjö & Christian Engström

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , ,


  1. -Swift-avtalet heter egentligen TFTP, Terrorist Financing Tracking Program. Konkret innebär det att data om allas våra banktransaktioner lämnas ut från banksystemet Swift i bulk till USA. USA har sagt att de bara ska använda informationen för att jaga terrorister och riktigt grova brottslingar. Men nu har det framkommit att när de väl har fått tag på datat, då gör de vad de vill med det. Christian Engström, PP []

  3 comments for “I övervakningssamhället är vi …

Comments are closed.