Har mittenpolitiken öppnat dörren för Sverigedemokraterna?


I en tid då varselvågen  kan leda till att tiotusentals jobb kan försvinna från industrin för gott och det ovanpå en redan hög arbetslöshet borde socialdemokratin  öka sitt väljarstöd. Men icke!

Istället börjar  (S) gå kräftgång i opinionen. Med en partiledare som i teorin pratar jobbpolitik men i praktiken saknar handlingskraft inger det socialdemokratiska partiet inte förtroende. När dessutom Göran Persson går ut och talar sig varm för riskkapitalisterna  är det många som inte känner igen det parti som tidigare värnat välfärden och jobben.

Socialdemokraterna gör som moderaterna tidigare gjort fjärmar sig från sina ursprungliga kärnväljare och flockas runt mitten . Är det någon som förundras över att det är från moderaterna och socialdemokraterna sverigedemokraterna lockar nya sympatisörer?

Jimmie_hälsning-188x300I Sifo:s decembermätning av opinionen är tappet för (S) lika stort som uppgången  för (SD) är.  Sverigedemokraterna är idag Sveriges tredje största parti. Ett starkt främlingsfientligt parti vinner insteg i väljarkåren inte främst på grund av det partiets människofientliga syn på invandrare . SD gör insteg i två grupper som fått betala ett högt pris på grund av den ekonomiska krisen. Ungdomsarbetslösheten är skyhög i Sverige och pensionerna halkar efter då den så kallade bromsen slår till.

Socialdemokraterna och moderaterna är Sveriges i särklass två största partier  men börjar bli allt svårare att urskiljas från varandra i trianguleringens och ideologilöshetens tidevarv.   Fortsätter den här trenden kommer vi att få leva med ytterligare en mandatperiod med nyliberal ekonomisk politik med en  välfärd som privatiseras alltmer och ökande klyftor.  Med kristdemokraterna utanför riksdagen och centerpartiet väg åt samma håll kommer sverigedemokrater och folkpartister att agera stödhjul åt moderaterna. I de frågor som varit blockskiljande har sverigedemokraterna lagt sin röst på alliansens förslag i flertalet omröstningar.

Illustration: Erik-Rune

Media: AB1,2,3, SvD1,2,3, GP1,2,3,4, DN1 , SVT, SR Ekot 1, 2 & M Moberg & Claes Krantz & Ronny Åkerberg


Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , ,

Please follow and like us:
fb-share-icon0
Tweet 20

  19 comments for “Har mittenpolitiken öppnat dörren för Sverigedemokraterna?

 1. Morgan
  16 december, 2012 at 20:55

  Bra analys. Både s och M förefaller mer och mer att predika moral istället för att skapa jobb. Budgetdisciplin , sunda statsfinanser är orden i denna predikan.

 2. 16 december, 2012 at 21:25

  Startpunkten är alltid påståenden som ses som sanningar, på samma vis som “jorden är rund”, men vad är ”…starkt främlingsfientligt..” och vad är ”…partiets människofientliga syn på invandrare .? Exakt vad? Kan du ge exempel från partiprogrammet eller från motioner?

  • 17 december, 2012 at 13:19

   Utdrag ur invandringspolitiskt program 2007:
   ” Massinvandringen, tillsammans med den höga nativiteten hos vissa invandrargrupper och frånvaron av en assimileringspolitik, innebär att svenskarna inom några decennier riskerar att bli en minoritet i det egna landet. Denna utveckling kommer att påverka alla aspekter av samhällslivet och förvandla vårt land till oigenkännlighet.”

   Myten om massinvandring är central i SD:s propaganda och bygger på falsk grund.
   Migrationsverkets statistik över invandringen till Sverige samma år visade exempelvis att den största gruppen var svenskar som återvände från utlandet.

   Jimmy Åkessons artikel i Aftonbladet där han påstod att de största utländska hotet mot Sverige är muslimer är ett exempel på ren rasism. Artikeln granskades av berörda myndigheter och forskare som visade att Jimmie Åkesson byggde sin argumentation på påståenden som var falska eller saknade grund . Om Åkesson menar allvar med sitt tal om nolltolerans borde han ta avstånd från slikt alternativt lämna sin plats till förfogande.

   • 20 december, 2012 at 18:38

    Först vill jag be om ursäkt. Jag upptäckte först nu att du hade svarat.
    Att se med oro på att landets befolkningssammansättning i grunden håller på att förändras är inte i sig varken rasistiskt eller främlingsfientligt. Det som är viktigare att diskutera är om SD:s projektioner är korrekta. Jag vet inte. Vet du?
    Sen sprider du vidare det felaktiga påståendet att Åkesson skrev att muslimer är det största hotet. Han skrev att islam är det största hotet. Jag håller med honom. Islam är inte bara en religion, det är också en ideologi som reglerar alla aspekter av mänskligt liv.
    Jag ansåg till exempel att kommunismen var det största hotet mot Europa under det kalla kriget, men inte kallades jag för kommunistfobiker för det.

    • 20 december, 2012 at 20:16

     Åkesson skrev i den nämnda artikeln
     “Massinvandringen från muslimska länder” …
     Om Du menar islamsk fundamentalism så är vi överens men då bör man beakta att fundamentalism finns i alla religioner och att fundamentalism är lika klandervärd i vilken religion den än förekommer. Däremot är jag av den bestämda uppfattningen att folk inte ska förföljas för sin religions skull.

     • 20 december, 2012 at 20:46

      Ingen ska förföljas för sin religiösa eller politiska tro, men det hindrar inte att man kan kritisera och väcka opinion mot en religion eller en ideologi.
      ”Massinvandringen från muslimska länder” utgör självklart ett hot mot de värden vi håller högt i västvärlden. Tror du att människor uppvuxna i patriarkala, odemokratiska och teokratiska länder är opåverkade av sin bakgrund? Tror du att de lämnar de negativa delarna av sin kultur som en ryggsäck i tullen?
      Muslimer har visat sig avvika från engelsmän och tyskar i enkätundersökningar som gjorts. I Sverige görs inga. En stor andel av dem har en annan syn på demokrati, jämställdhet, homosexualitet och demokrati. Blir de fler får självklart dessa åsikter större spridning.

    • Leon
     21 december, 2012 at 07:19

     Jämförelsen med det “kalla krigets” epok och nutiden är i högsta grad haltande. De människor som flydde eller invandrade från det kommunistiska östeuropa sågs inte i första hand som “kommunistiska infiltratörer” eller som kollektivt representerande en “diktatorisk ideologi”. Många gånger gavs de istället en individuell identitet som förföljda och skyddsbehövande och det var de regimer de lämnat som sågs som hot.

     Det som görs idag är istället det rakt motsatta. Människor som flyr eller invandrar från muslimskt dominerande länder “buntas ihop” till ett ansiktslöst kollektiv som snarast ses som en sorts “femtekollonnare” och representanter för en “förtryckande ideologi”. Man behöver inte leta länge efter fantasifulla konspirationsteorier och spekulationer som har föga verklighetsanknytning. De fullt legitima orsaker dessa människor kan ha för sin flykt eller migration ses snarast som sekundära i sammanhanget.

     Däri ligger den fundamentala skillnaden mellan “kalla krigets” antikommunism och dagens “antiislamism” (yngre “syster” till den endemiska europeiska antisemitismen).

 3. Leon
  16 december, 2012 at 21:30

  Nog för att svensk politik allt mer karaktäriseras av “rättning mittåt” och därmed öppnar för ytterlighetspartierna, beklagligtvis. Men jag stöts alltid bort av den seglivade myten att SD till stora delar fungerat som regeringens stödparti under sin tid i riksdagen. SD är ju själva så duktiga att sprida sina falska myter att man som motståndare till dem och “borgligheten” i stort behöver sprida lika falska myter. Snarast kan man så här i jultider jämföra SD;s “politiska gärning” med “Prästens lilla kråka” – “än slank de hit och än slank de dit”….och förhoppningsvis i september 2014…”slank de ner i diket”

 4. Fredrik
  16 december, 2012 at 22:32

  Det som lockar väljare till SD är den stora profilfrågan: Invandringen.
  Ökat stöd innebär helt enkelt att fler och fler upplever att den förda invandringspolitiken, som inte ändrade sig nämnvärt då alliansen tog över, är till skada för samhället snarare än till nytta.

  • JX
   17 december, 2012 at 00:26

   De handlar väl inte om hur man upplever det, men att kolla på siffrorna. Lågutbildad arbetskraft är inget som Sverige behöver just nu när vi redan har en stor andel lågutbildad arbetskraft utan jobb. Det är även bostadsbrist men ändå ska det bara slussas in mer, är det inte oansvarigt?

   • 17 december, 2012 at 14:11

    De som tillåts stanna i Sverige idag är flyktingar. Det vore direkt oansvarigt att stänga gränsen för människor med skyddsbehov och dessutom ett brott mot Geneveöverenskommelsen. De som kommer nu är främst människor som flyr undan våldet i Syrien. Som Du förmodligen känner till får de inte något permanent uppehållstillstånd.

    • Henrik
     17 december, 2012 at 21:59

     Främst är det väl anhöriginvandring och arbetskraftsinvandring som inte har ett folkligt stöd.

     Asylspåret för folk med skyddsbehov är en annan sak.

     • Annarkia
      18 december, 2012 at 00:39

      Frågan är m man då känner till följande:
      Två av de vanligaste yrkskategorierna bland arbetskraftinvandrare var, år 2011, dataspecialister och civilingengörer. Merparten av dem som utför icke-kvalificerade jobb är säsongsarbetare och stannar i regel bara några månader.
      Anhöriginvandring, eller anknytningsinvandring, är när en person vill flytta till Sverige på grund av att de har en anhörig som har uppehållstillstånd i Sverige eller är svensk medborgare. Det gäller ofta make, maka, sambo eller barn under 18 år. Även adoptivbarn ingår i denna kategori av invandring.
      2011 var 25 % anhöriga till gästforskare, egna företagare eller arbetstagare. 12,5% var anhöriga till flyktngar och 55% var par dvs äkta make/maka
      Källa: migrationsinfo.se

      • Fredrik2
       18 december, 2012 at 14:07

       Instämmer med Henrik. Om man upplever att svensk invadringspolitik är för liberal så beror det sannolikt på vad man ser och upplever i samhället. Inte vad man läser på migrationsinfo.se.

  • Fredrik2
   17 december, 2012 at 13:55

   Helt korrekt! Det är nästan sorgligt att se statsvetare och journalisters analyser varför SD växer. GP idag:

   “Framför allt nämner han tre faktorer: eurokrisen, varsel och arbetslöshet samt att Moderaterna och Socialdemokraterna uppfattas som alltför lika.”

   Inte ett ord om att någon skulle uppskatta SD´s indvadringpolitik! Hur naiv, blind eller korkad kan man bli?

   • Annarkia
    17 december, 2012 at 20:28

    De är ett känt faktum att syndabockstänkande är ett sätt att få kontroll över rädsla. Då varslen duggar tätt och arbetslöshetn når rekordnivå finns en oro för framtiden som är tärande . Det är inte konstgt att människor i det läget söker enkla lösningar på komplicerade problem.

 5. Anna
  17 december, 2012 at 10:10

  Jaså, du var sån. Så trist, men nu vet jag i alla fall att på din blogg ges inte utrymme för meningsutbyte. Du lär slippa mina kniviga frågor i framtiden.

  • 17 december, 2012 at 14:07

   Du bör vänta med den typen av uttalanden. Du ställde frågor och jag har inte haft möjlighet att besvara dem förrän nyss Jag som de flesta andra sover om natten och är i full gång dagtid.

Comments are closed.