Tag Archive for religion

Friskola snuvar eleverna på gymnasiebehörighet.

Religion, ett av de obligatoriska kärnämnena skippades med resultat att eleverna lämnar gymnasiet utan fullständig gymnasiebehörighet. Aniaragymnasiet är en friskola och som andra liknande skolor effektiviserat undervisningen genom att helt sonika ta bort en obligatorisk kurs. En indragen kurs ökar vinsten för skolan men sätter eleverna på pottkanten. Nu påstår rektorn att tre moment har…

Vad händer med kyrkobyggnader när medlemmarna blir färre?

Svenska kyrkan är inte fattig.  Kyrkans egendomar värderas till 36 miljarder. Däremot ökar avhoppen och allt färre vill vara medlem i svenska  kyrkan. Fortfarande är en majoritet av svenskarna medlemmar i svenska kyrkan men antalet minskar  Många sägs  lämna av ekonomiska skäl. När jag fick en kvarskatt på 11000 kronor i år och såg hur…