Tag Archive for Aniaragymnasiet

Friskola snuvar eleverna på gymnasiebehörighet.

Religion, ett av de obligatoriska kärnämnena skippades med resultat att eleverna lämnar gymnasiet utan fullständig gymnasiebehörighet. Aniaragymnasiet är en friskola och som andra liknande skolor effektiviserat undervisningen genom att helt sonika ta bort en obligatorisk kurs. En indragen kurs ökar vinsten för skolan men sätter eleverna på pottkanten. Nu påstår rektorn att tre moment har…